Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene og KSL-Standard 2017 jf. pkt. 2.7.2 stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

De som gjennomgår kurset i varme arbeider får innsikt i risikoområder for brann som følge varme arbeider i landbruket og slukketrening.

Pris

  • Medlem HMS kr. 1.900
  • Medlem NLR kr. 2.300
  • Ikke medlem kr. 2.500


Varme arbeider og koronapandemi

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset, er det ikke mulig å avholde vanlige klasseromskurs i varme arbeider ordningen. Dette er beklagelig, men det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere smittespredningen i samfunnet.

Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge dette vil vedvare. For å sikre kontinuitet i ordningen, spesielt med tanke på utøvere og instruktører med sertifikat som utløper de nærmeste månedene, har Finans Norge besluttet å gjøre følgende midlertidige endringer:

1) Gjennomføring av kurs: Webinaret godkjennes som alternativ til klasseromskurs fram til 31.05.2021. Med webinar menes live videooverføring mellom kursinstruktøren og utøverne som inkluderer muligheter for dialog/interaksjon gjennom chat. Normen og læreplanen skal ellers overholdes. Godkjente e-læringskurs er i drift som før.

2) Eksamen: Ved webinar gjennomføres eksamen på nett via lenke tilsendt av instruktør.

3) Slokkeøvelse: Deltakere som gjennomfører Webinar kurs må få gjennomført slukkeøvelse innen 31.5.2021.Finans Norge og Brannvernforeningen følger situasjonen tett, og vil komme med ytterligere tiltak om nødvendig.

Klasseroms kurs arrangeres som webinar

Webinaret har en estimert varighet på 4-5 timer. Du sitter hjemme ved egen PC og gjennomfører kurset og eksamen. Informasjon om pålogging til kurset, blir tilsendt etter påmelding.

Slukkeøvelsen som inngår i kurset blir arrangert senere.

E-læringskurs

NLR tilbyr også varme arbeider som egenstudie via e-læringkurs. I tillegg til selve kurset og eksamen må du gjennomføre en praktisk slukkeøvelse i løpet av 3 mnd. etter at kurset er gjennomført. Ta kontakt med kursholder for å delta på slukkeøvelsen på et av de ordinære kursene eller se dato for egen slukkeøvelse.

Dersom du ønsker e-læringskurset, kan du finne her (ekstern kobling).

Har du spørsmål ta kontakt med en av våre HMS-rådgivere.

SLUKKEØVELSER e-læringskurs

Slukkeøvelser arrangeres etter behov og etterspørsel. Pris kr 500, – pr deltager

Digital lærebok (EPUB)

Fra 01.01.2020 er læreboka digital. Boka er i et EPUB-format, og det betyr at man trenger et spesielt program for å lese den. Programmet avhenger av type plattform du bruker:

iphone/iPad

Boka kan leses i appen Bøker. Denne finnes som standardapp eller i AppStore.

Android-telefoner og -nettbrett

Boka kan leses i appen Google Play Bøker (Lenke til Google Play Store)

PC eller Mac

Du trenger et e-bok-leseprogram. De programmene Norsk Brannvernforening anbefaler er Adobe Digital

Boka

Uavhengig av plattform, selve boka finner du her: Brannvern ved utførelse av varme arbeider (EPUB) Adobe Digital

Ønsker du bok tilsendt før kursstart, ta kontakt med HMS rådgiver.