Har du behov for en verdivurdering av din landbrukseiendom?

NLR Nord Norge tilbyr verdivurdering av landbrukseiendommer i hele Nord Norge. NLR Nord Norge har tre rådgivere som alle, gjennom Norsk Landbrukstakst, er sertifisert innen landbrukstaksering. Vi har fagkompetanse på området og er kjent med regelverket for taksering av landbrukseiendommer.


Taksering/erstatningsberegning

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål, enten det gjelder eierskifte i familien, salg, lån, refinansiering mm. Vi setter verdien i henhold til gjeldende lovverk og rundskriv.

Ønsker du en verdivurdering av din gård? Kontakt en av oss:

Arnulf Hole

Balsfjord

477 14 043

arnulf.hole@nlr.no

Mer informasjon

Arnulf

Bodil Lundbakk

Valnesfjord

457 44 821

bodil.lundbakk@nlr.no

Mer informasjon

Bodil

Tor Erling Nilssen

Sortland

472 59 513

tor.erling.nilssen@nlr.no

Mer informasjon

Tor Erling

Våre rådgivere

Arnulf hole

Arnulf Hole

Rådgiver
NLR Nord Norge
Storsteinnes
Bodil lundbakk 2

Bodil Lundbakk

Rådgiver
NLR Nord Norge
Valnesfjord/Brønnøysund
Tor erling nilssen

Tor Erling Nilssen

Økonomirådgiver
NLR Nord Norge
Sortland