Har du behov for en verdivurdering av din landbrukseiendom?

NLR Nord Norge tilbyr verdivurdering av landbrukseiendommer i hele Nord Norge. NLR Nord Norge har en rådgivere som, gjennom Norsk Landbrukstakst, er sertifisert innen landbrukstaksering. Vi har fagkompetanse på området og er kjent med regelverket for taksering av landbrukseiendommer.


Taksering/erstatningsberegning

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål, enten det gjelder eierskifte i familien, salg, lån, refinansiering mm. Vi setter verdien i henhold til gjeldende lovverk og rundskriv.

Ønsker du en verdivurdering av din gård? Kontakt oss:

Arnulf Hole

Balsfjord

477 14 043

arnulf.hole@nlr.no

Mer informasjon

Arnulf

Våre rådgivere

Arnulf hole

Arnulf Hole

Rådgiver
NLR Nord Norge
Storsteinnes