Plantevernjournal og sjekkliste

05.04.2018 (Oppdatert: 29.05.2018)

Foto: Ragnhild Renna.

 

Fra 1. juni 2015 ble det innført ny forskrift for plantevernmidler

Ny forskrift for plantevernmidler innebærer noen viktige endringer for planteprodusentene (se ramme til høyre).

Det er viktig å ta hensyn til skadeterskler. Programmert sprøyting er ikke aktuelt (med mindre det er veldig godt dokumentert).

 

Plantevernjournal

Plantevernjournalen er et verktøy for oversikt og dokumentasjon. Bruker avgjør sjøl hvilket noteringsverktøy som skal brukes, men det stilles krav til innhold. Her finner du plantevernjournal. Fane 1 er avkryssing av om du har satt deg inn i prinsippene om Integrert plantevern og vurdering omkring mulig forurensing av vannkilder. Fane 2 er journalen over bruk av plantevernmidler. Rød merking betyr obligatoriske noteringer og grønn merking frivillige noteringer.  

 

Sjekklister

NLR har utarbeidet sjekklister for de ulike produksjoner. Sjekklistene er ikke  obligatoriske å fylle ut, men nyttige.  

  

Forskrift om plantevernmidler

Dersom du ønsker informasjon om forskriftsendringene fra 1.6.2015 har NLR utarbeidet egen informasjonsveileder vedlagt her. Forskriften ligger på Lovdata og Mattilsynets har også utarbeida en veileder.

 

Plantevernjournal

Sjekkliste

Inforskriv om forskrift

 

Forskrift for plantevernmidler. Viktige punkter

Forskrift for plantevernmidler

Viktige punkter:

  1. Plikt til å redusere risikoen for vannforurensning (§20) NY
  2. Integrert plantevern, IPV (§26) NY
  3. Plantevernjournal/sprøytejournal (som før)

 

Føring og oppbevaring av journal i minst 3 år for utførte tiltak for punktene over.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.