Landbrukstakst

28.03.2018 (Oppdatert: 18.05.2020)

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom dvs. bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Landbrukstakst er aktuell i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, låneopptak/refinansiering og ved arveoppgjør. NLR Nord Norge utfører landbrukstakst og verdivurderinger. I tillegg kan vi taksere løsøre (maskiner, buskap) etter nærmere avtale. En av våre takstmenn har autorisasjon som takstmann fra NITO Takst.

 

Hvorfor velge NLR?

Våre takstmenn er godt oppdatert på økonomien i de forskjellige produksjonene samt at vi har god kjennskap til markedet for landbrukseiendommer. Dette er viktig for å kunne sette en riktig markedspris.

 

Pris: se prisliste.

 

 

 

 

Rådgiver:

Arnulf Hole              

477 14 043 

 

Gustav Karlsen         

970 92 996 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.