Driftsplan

22.03.2018 (Oppdatert: 15.06.2020)

Banken og Innovasjon Norge krever som regel en driftsplan for å kunne vurdere finansiering av større investeringer (bygninger mm). Driftsplan viser også lønnsomheten i endret driftsopplegg, og gir deg et grunnlag for å se hvor du kan gjøre forbedringer.

Utvidelse av driften binder opp svært mye kapital i form av bygningsmasse, besetning, maskiner og varelager. Vår driftsplan illustrerer pengestrømmen i en fase med oppbygging av besetning meget godt. Driftsplanen kartlegger også grovfôrproduksjonen, og ser på om den er tilstrekkelig sammenlignet med grovfôrbehovet til besetningen. Driftsplanen har 6-årig perspektiv og lar seg lett oppdatere.

NLR benytter eget driftsplanprogram Plan A. 

 

Hvorfor skal du velge NLR:

  • Vår styrke som rådgiver er at vi kan gi deg en uavhengig oversikt og vurdering av din økonomi.
  • Vi anbefaler at du tar kontakt tidlig i fasen slik at vi kan vurdere om rammen du setter deg er realistisk.
  • Vi kan også koordinere med NLR bygningsplanleggere og HMS- rådgivere om du ønsker det.

Pris, se egen prisliste:  Timesats for medlemmer (10 -15 timer for enkle driftsplaner, 20- 40 timer for mer omfattende).

 

 

Våre driftsplanrådgivere

Fra nord til sør
  

Navn                                                                                        

Arnulf Hole        

477 14 043

                                                 

Tor Erling Nilssen            

472 59 513                                                 

 

Gunnar J Forbord            

948 21 631   Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.