Praktisk HMS- arbeid

04.01.2017 (Oppdatert: 20.01.2021)

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset Praktisk HMS-arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving er tilpasset landbruket og tilfredsstiller kravet til HMS-opplæring som Arbeidstilsynet og KSL har satt (§3.5 Arbeidsmiljøloven og punkt 2.9.1 i KSL standard 2 HMS).

Opplæringskravet gjelder når man har ansatte og/ eller avløsere ansatt hos landbrukstjenester. Kravet er ikke bare knyttet til om en har faste ansatte men gjelder også ved tilfeldig hjelp, familiehjelp, byttearbeid med naboer osv. Gjennomført opplæring skal dokumenteres.

Kurset kombinerer undervisning med lærer og egenstudier. I kurset jobber vi konkret med bevisstgjøring og forståelse av HMS-arbeidet på egen gård. 

Kurset er delt i tre og er på totalt 12 timer.

Del 1. Veiledning i gruppe med lærer og med fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon. Ca. 3 timer.

Del 2. E-læring. Egenstudier på internett. Ca. 6 timer.

Del 3. HMS i praksis og vernerunde -  kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering. Ca. 3 timer.

 

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Temaer i kurset:

- Hva er HMS
- Støy
- Ulykkesrisiko
- Psykisk helse
- Ergonomi
- Andre næringer
- Tiltak og rutiner
- Opplæring og beredskap
- Brann- og el. sikkerhet
- Arbeidsgiveransvar
- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

Kursoversikt 2020

 

Praktisk HMS-kurs digitalt

Dato: 18.februar.2020 klokken 10.00-14.00.

Påmelding til: Solfrid.ramberg@nlr.no

 

 

 

>> Meld inn interesse

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.