Kurs for lag og foreninger - Vesterålen

15.03.2018

Det er flere utmarkslag, beitelag og andre landbruksorganisasjoner som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene, eller har feil opplysninger registrert. Dette skaper problemer for kontaktpersoner og styremedlemmer som er registrert i Brønnøysundregistrene, selv om de ikke representerer foreningen lenger.
Det oppstår også problemer for de faktiske representantene som ikke er registrert som kontaktperson eller styremedlem i registrene.

Formålet med kurset er å gi kunnskapen til:
• Å stifte en forening/ eventuelt selskap
• Valg av riktig organisasjonsform
• Roller i organisasjonen
• Formalitetene man må gjennom
• Dokumentasjonskrav ved registrering/ endring
• Rapporteringskrav
• Hvordan rydde opp i opplysningene registrert i brønnøysundregistrene?
• Rutiner med oppdatering av registrene
- Hvordan fratre fra registrerte verv i brønnøysundregistrene

Første og andre samling blir teori. Den tredje blir praktisk rettet, og det legges det opp til at det tas med PCer. Tidspunkt på samling 3 blir i april. Det blir gitt bistand til registrering/ opprydding i Brønnøysundregistrene på tredje samling, meningen er at det skal være tid til å avklare eventuelle problemstillinger innad i foreningen mellom 2 og 3 samling.
Hver samling blir satt til ca. 2 timer.

Budsjettet er på kr 10.000 for opplegget, inkludert lokaler og kaffe. Vi har hittil 5 lag/foreninger påmeldt. Budsjettet fordeles på påmeldte lag/foreninger.

Påmelding til Tor Erling Nilssen - på e-post ten@nlr.no eller telefon 47 25 95 13.

Sted og påmelding

Sted : Elevstua - Kleiva - Sortland VGS, avd Kleiva

Påmelding til Tor Erling Nilssen - på e-post ten@nlr.no eller telefon 47 25 95 13.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.