Nettbasert agronomkurs for voksne, 2020-2022

17.12.2019 (Oppdatert: 23.12.2019) Barre Daqane Ibrahim

 

 

Organisering:

Det er Nettskolen i Nordland som er ansvarlig for tilbudet og Mosjøen og Sortland vgs er tilbydere av opplæringa.

 • Opplæringa gjøres kombinert på nett og på samlinger
 • Samlinger v/Mosjøen vgs i Marka for sør-fylket og Sortland vgs på Kleiva for nord-fylket dersom det er tilstrekkelig antall søkere i hver region.
 • Faste arbeidskrav mellom samlingene, deriblant innleveringer og prøver. Samlingene er obligatorisk
 • Prøvene kan gjennomføres på lokalt studieverksted/karrieresenter.

Tilbudet passer for deg som:

 • Har overtatt eller planlegger å overta en landbrukseiendom
 • Arbeider i landbruksnæringa
 • Har interesse for landbruksnæringa
 • Ønsker formell kompetanse

Inntakskrav:

 • Over 25 år
 • Gjennomført VG1 naturbruk
 • Godkjent VG1 naturbruk gjennom realkompetansevurdering

 

Oppstart/samlingstidspunkt:

 Oppstartsamling: 10.-11.september 2020

Deretter:

Samling en gang pr. mnd, til sammen 8 samlinger per år

Eksamen i juni 2021 og juni 2022

 

Hvordan søker du?

All innsøking foregår på www.vigo.no. Klikk på voksenopplæring/realkompetansevurdering. Du trenger MinID eller BankID for å logge inn.

Søknadsfrist: 1. Mars 2020

 

Søkehjelp og info om realkompetansevurdering:

I Nordland er det 9 karrieresentre som kan gi deg informasjon og søkehjelp til tilbudet. Du finner kontaktinfo her:

 http://www.karrierenordland.no/karrieresentre-i-nordland/

 Kostnad:

 • Undervisninga er gratis, men du må selv dekke utgifter til PC, reise og evt. overnatting på samlinger. Du kan låne bøker fra skolens bibliotek.

 Fag:

 • 1.år:
 • Produksjon og tjenesteyting: Om husdyr, planter og teknikk
 • Forvaltning og drift: Om økonomi, naturtyper og utmark
 • Traktor og maskiner: Om bruk og vedlikehold av maskinparken

 

 • 2.år:
 • Gårdsdrift: Om regelverk, forretningsplan
 • Utmark og kulturlandskap: Om planlegging og drift i utmarka
 • Plante- og husdyrproduksjon: Om planlegging og drift av plante og husdyrproduksjon
 • Økonomi og driftsledelse: Om driftsplanlegging, regnskapsanalyse og landbrukspolitikk

 Informasjon om praktisk gjennomføring:

Mosjøen vgs:

Christoffer Elsfjordstrand, 96911665   

chrels@vgs.nfk.no

 

Sortland vgs:    

Siri Amalie Hella, (75655722/48003204)

sirhel@vgs.nfk.no

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.