Kontingenter og tjenester

06.04.2017 (Oppdatert: 06.09.2019)

Kontingent og priser for tjenester - NLR Norge Norge - 2018

Det vises til årsmøtevedtak 20.03.2018 der dette er besluttet.

Støttemedlemskap bedrift:    2000 kr

Støttemedlemskap privat:       500 kr

 Mottar nyhetsbrev.

Kontingent

Gruppering

Kr

Merknader

Grunnkontingent (også HMS-medlemskap)

 

1 000

Pr foretak. MVA fritt. Her vil   avløserlag o.l foretak være unntatt slik kontingent.

Arealkontingent - Grovfor og korn

1-100 daa

1 500

Pr.foretak. MVA. Dette er en samlet tjenestepakke som inneholder jordprøveuttak, gjødselplanlegging, tilgang på medlemsblad, deltakelse på fagdager/ markdager, rett til telefonveiledning og får tilbud om et gårdsbesøk årlig.

               «

101-300 daa

2 500

               «

301-700 daa

3 500

               «

701 daa =>

4 500

Arealkontingent - Potet og grønnsaker

2 daa =>

30

Pr daa. MVA. Dette er en samlet tjenestepakke, som er særskilt avtalt med disse   medlemmer.

Arealkontingent - Frukt og bær

2 daa =>

60

HMS kontingent – Hovedmedlem

 

2 200

Pr medlem. MVA fritt. Definert tjenesteinnhold

HMS kontingent - Tilleggsmedlem

 

1100

Pr medlem. MVA fritt. Definert tjenesteinnhold

Timepriser

 

 

 

Salg til medlemmer

 

700 + mva

 

Salg til ikke-medlemmer

 

950 + mva

Gjødselplansalg til ikke - medlemmer

 

5 000 + mva

 

Tjenester utover medlemskapet

 

 

 

Funksjonstest - åkersprøyte (medlem/ikke medlem)

 

2 500 /4 000

 

Tjenester for leveranse etter nærmere avtale

 

 

 

Autorisasjonskurs plantevern (medlem/ikke medlem)

 Ikke inkl. eksamen

 2 000/2 500

 

 

 

Jordprøvetaking ikke medlem + kjøring + mva

 

 950

Veivalgs rådgivning/gårdens strategi 15 timer

 

 7 500

Økologisk førsteråd 10 timer (medlem)

 

 0

Bioenergi førsteråd 5 timer

 

 1 000

Bygningsplanlegging

 

 845 + mva

Taksering gårdseiendom (reiseutgifter kommer i tillegg for ikke medlemmer)

 

 950 + mva

Prosjekt og eksterne oppdrag

 

 950 + mva

Annonse i medlemsnytt

Annonse på hjemmeside (pr. år)

 

1500 + mva

3000 + mva

 Grovfôrøkonomi: Beregning grovfôrpris

 

 3 500 pr pakke + mva

 Autorisert gnagerkurs

 Eksamen tas på kommunesenteret

2300 pr medlem

3300 pr ikke medlem 

 Varme arbeiderkurs

 Eksamen tas på kurset

 1800/2000/2400

Rabatter

 

 

Innmelding etter 01.08.

 

 

50 % av grunn- og arealkontingent

Startrabatt, nytt HMS Hovedmedlem

 

 

1000 kr

2 eller flere sammen ved funksjonstest

 

 

300 kr pr bruker

 

 

 

 

 

Fra og med 1/5 endrer vi i NLR Nord Norge prisene på våre HMS-tjenester og -kurs. Ikke nødvendigvis til det dyrere, men til større fordel for deg med HMS-avtale.

Etter at HMS ble innlemmet i NLR, har prisene på våre tjenester og kurs stått mer eller mindre uforandret. Det har heller ikke vært et skille mellom ordinære NLR-medlemmer og de med HMS-avtale. Fra og med 1/5 i år innfører vi en tredeling av prisene våre; de som har HMS-avtale får den mest fordelaktige prisen, de som kun er ordinære NLR-medlemmer må betale litt mer, og de uten medlemskap i NLR havner i det øverste prissjiktet. Medlemskontingenten vil være uforandret.
Prisoversikt fra 01.05.2019:

  NLR-medlem med HMS-avtale NLR-medlem uten HMS-avtale Ikke medlem
Kurs      
Praktisk HMS 2000 kr 2600 kr 4000 kr
Varme arbeid 1800 kr 2000 kr 2400 kr
Inn på tunet 3100 kr 4000 kr 6000 kr
Maskinfører  Pris på forespørsel Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Førstehjelp Pris på forespørsel Pris på forespørsel Pris på forespørsel

 

Tjenester      
Timepris 700 kr 950 kr 1100 kr
Tilretteleggings-/ hjelpemiddelsøknad 5200 kr 7000 kr 10000 kr
SHA-plan 3000 kr 4500 kr 8000 kr
Ekstra HMS-besøk 2t (i forb. med vernerunde, tilsyn m.m.) 1600 kr
2200 kr
3000 kr
Fagforedrag/ undervisning Varighet x 2 x timepris 950,- Varighet x 2 x timepris 950,- Varighet x 2 x timepris 950,-

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.