Grøfting og hydroteknikk

(Oppdatert: 09.03.2018)

Godt grøfta jord er utgangspunktet for god plantevekst, best mulig avling og økonomi. Rundt 60 % av norsk jord har naturlig behov for grøfting og mange steder kan en se at grøftene ikke lenger fungerer slik de var tenkt.

Grøfting handler om å kontrollere jordas vanninnhold og dermed å forbedre jordas dyrkningsegenskaper. Kontroll på vannet reduserer erosjon og tap av næringsstoff.

NLR Nordland har god erfaring med planlegging av grøfteanlegg. Vi gir råd omhvordan dreneringen bør gjøres. Det gjelder vanlig grøfting, kanalisering med eventuelt pumpestasjon, forbygging mot oversvømming, profilering, omgraving og styrking av jordegenskaper ved sandinnblanding.

  

Vi tilbyr:

  • Befaring og vurdering av tilstand
  • Rådgiving på grøfting og hydroteknikk
  • Utarbeiding av grøfteplaner med kart og omtale av tiltak og dimensjonering av anlegget
  • Registrering av grøfter med GPS
  • Grunnlag for søknad om grøftetilskudd

Skaff deg oversikt før du går i gang

Det er fornuftig å skaffe seg et oversiktsbilde av vannsituasjonen før du starter opp med drenering. Gjør du ikke det er det fort gjort å starte kortbare tiltak som kunne vært unngått.

Vedlikehald forlenger levetiden

Drenering er også vedlikehold. Svert ofte ser en forsumping fordi utløp ikke er renset opp, kanaler som siger sammen eller drensrør som er gjengrodd av slam og finstoff. Vi gir råd om tiltak for å rette opp forsømt vedlikehold.

Grøfteplan inneholder:

  • Befaring
  • Planlegging og dimensjonering
  • Kostnadsoverslag
  • Kart og detaljert plan
  • Grunnlag for søknad om tilskudd til grøfting

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.