SHA-plan

10.12.2020 (Oppdatert: 10.12.2020) Solfrid Ramberg

Bonden som byggherre

Ved bygge- og anleggsprosjekter på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) til deltakerne ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres. Den som bygger har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften. 

Vi tilbyr en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behov. Du kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra din HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, eller du kan leie en SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet. 

Dokumentmal for SHA-plan:

 • Organisering og samordning
 • Fremdriftsplan
 • Riggplan
 • Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner
 • Sikker jobb-analyse
 • Vernerunder og avviksbehandling
 • Oversiktsliste
 • HMS-erklæring
 • Signeringsliste
 • Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

 

Denne dokumentmalen kan du kjøpe for kr 2 500,- 

SHA-plan kan kjøpes med to timers rådgiving levert ute hos bonde til kr. 4 000,-.  

Du kan kjøpe veiledning i bruk av SHA-plan og SHA-koordinatortjeneste av rådgiver i NLR. Kontakt for mer informasjon om rådgivningstilbudet og pris. 

 

Support/hjelp og koordinering til SHA plan:                           

 • Tom Okan:

926 29 452

tom.okan@nlr.no

 

 • Bodil Lundbakk:

957 44 821

bodil.lundbakk@nlr.no

 

 • Solfrid Ramberg:

+47 47654460

solfrid.ramberg@nlr.no

 

 

 

Byggeprosjekt, SHA- Koordinering og support:

 • Ketil Edvardsen

466 37 027

ketil.edvardsen@nlr.no

 

 • Roger Østvik

466 37 025

roger.ostvik@nlr.no

 

 • Svein Johnsen

466 37 026

svein.johnsen@nlr.no

 

 • Hallgeir Gravelsæter

971 72 623

hallgeir.gravelsaeter@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.