Bedriftshelsetjeneste

(Oppdatert: 10.12.2020)

Hvorfor bedriftshelsetjeneste?

Har du serviceavtale for deg selv eller bare for traktoren?  

En viktig del av NLR sin HMS avtale, er tilbud om arbeidshelseundersøkelse hos bedriftshelsetjenesten. Norsk landbruksrådgivning har avtale med bedriftshelsetjenester i hele landet. De tilbyr forebyggende helseoppfølging og målrettede helsekontroller av bønder og ansatte i landbruket. 

 

Hva er en målrettet helsekontroll?

Dette er en kontroll hos bedriftssykepleier eller bedriftslege og retter seg mot de utfordringene som er i ditt yrke. Som bonde eller ansatt i landbruket er man utsatt for en del faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke kroppen, som for eksempel støv, gasser, støy, mugg, ergonomiske belastninger m.m. En helsekontroll skal bidra til å oppdage tidlige tegn på utvikling av skader eller sykdom. Dokumentasjonen på din arbeidshelse kan være nyttig ved eventuell yrkesskadesak.

Du kalles inn hvert 3. år. Dersom det er behov for oppfølging oftere, avtales det med den enkelte.

Det er viktig at du møter opp til helsekontrollen, slik at bedriftshelsetjenesten kan følge med på utviklingen i din helsetilstand og oppdage forandringer. Bedriftshelsetjenesten vil også gi gode råd for å forebygge skader og sykdom, derfor er det også fokus på bruk av verneutstyr.

 

Ved helsekontroll utføres: 

  • Lungefunksjonstest: En prøve for å sjekke tilstanden på lungene dine. 
  • Hørselstest: For å se om hørselen tar skade av støy du utsettes for.
  • Måling av blodtrykk: Kan bli påvirket ved stress og arvelige faktorer
  • I tillegg er det mulighet til å ta stivkrampevaksine, anbefaler hvert 10. år.
  • Testing i forhold til MRSA kan også utføres

 

Ved behov for videre oppfølging henviser vi til det øvrige hjelpeapparatet og samarbeider med arbeidsmedisinske avdelinger.

 

Bedriftshelsetjenesten bistår også med:

  • Oppfølging etter kriser og ulykker
  • Vurdering av behov for hjelpemidler eller arbeidsplassvurderinger

Kontakt din HMS rådgiver i NLR, eller ta direkte kontakt med din bedriftshelsetjeneste ved behov for hjelp og råd.

Oppfølging av bedriftshelsetjeneste er en viktig forsikring for din helse!

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.