Frukt og bær

20.12.2017 (Oppdatert: 11.04.2018) Åsmund Langeland

Det Nord Norske klimaet gjør bær dyrket i landsdelen ekstra søte og gode. Men det krever også sitt å skulle drive frukt og bærproduksjon så langt nord. Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har rådgivere som vet hva som kreves av nord norske produsenter. Og vi kan gi råd om hvordan din avling kan optimaliseres.

Rådgiving på bær og frukt går i praksis ut på: 

  • Rådgiving og oppfølging av produksjonen til den enkelte produsent – besøk i feltene i vekstsesongen.
  • Norsk Landbruksrådgiving lager egen plantevernplan for frukt og bær både for konvensjonell og økologisk produksjon.
  • Markvandringer.
  • Egne forsøk i bærkulturene.
  • Uttak av bladprøver for analyse av næringsopptak.
  • Kurs og fagmøter.
  • Manualer for dyrkingsrettledning i frukt og bær.
  • Fagturer i inn- og utland.
  • Tidsskriftet Norsk Frukt og Bær er inkludert for frukt- og bærmedlemmer.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.