Våronnavisa 2016

22.03.2016 (Oppdatert: 21.02.2017) Ingvild Lauvland Høie

Redaksjon for Våronnavisa 2016:
Anne Marit Isachsen, Arild Jakobsen Jon Erik Solberg og Ingvild Lauvland Høie

 

1:
Forside

2-3:
Kontaktinfo NLR i Nord-Norge. 
Kart NLR i Nord-Norge. 'Antall enheter i dag - og målet'.


4-5:
'Spyling av drensrør er ei god investering'. Annonse.
'Vær forsiktig med ferdigsydde filtre'. 'Næringsutvikling på gården - noe for deg?'.

6-7:
'Bioenergi på gården -en gylden mulighet for redusering av strømutgiftene'. Annonse.
'Bioenergi som nytt satsingsområde i Norsk Landbruksrådgiving'.


8-9:
'Sikker bruk av motorsag'.
'Diesel og dekk. Innovasjon i arealforvaltningen av landbruksjord'.


10-11:
Annonser.
'Kostnadseffektivitet ved direktesåing'.


12-13:
'Grovfôrdyrking og valg av vekster', 'Krav og egenskaper hos grasarter, engbelgvekster og andre grovfôrvekster'.
'Ny eng gir økt avling', 'Frøblandinger til eng og beite'.


Ekstra: 'Aktuelle arter og sorter i nord-norsk engdyrking 2016'.

14-15:
'Innredning og teknisk utstyr i sauefjøset'.
'Brosjyrer om småskala mekanisering og tilskuddsfôring til gammelnorsk sau'.


16-17:
'Tillaging av såbed - valg av redskap'.
'Maskinsamarbeid -ja takk!'.
 

 

18-19:
Annonse.
'Valg av høstestrategi - Grovfôrmodellen et hjelpemiddel'. Annonse.


20-21:
'Traktor på veien - sørg for trygg transport'. Annonse.
'Satsing på grønnsaksproduksjon i nord'. 'Smaken av nordnorske hodelkålsorter'.

 

22-23:
'Mer lokalmat fra Nord-Norge?'. Annonse.
'Lokalmatsatsing: Salgsordninger og markedsadgang'. 'Videreforedling av gulrot til velsmakende marmelade'. 'Nye jordbærsorter'.


24-25:
'Jordløsning til potet - lovende utprøvinger i Målselv'. 'Tørråtemidler til potet, 2016'.
'Ulike beisemidler mot svartskurv til settepotet'. 'Nye krav til plantevernjournalen'.


26-27:
Annonse.
'Vannforskriften og landbruket'. 'Ny Skifteplan på nett'.


28-29:
'Fiskegrakse - positivt for jordliv, avling og graskvalitet'.
'Pris for veldrevet gårdsbruk'.


30-31:
Annonse.
'Nytt liv og ny giv - mobiliseringsprosjekt i Nordre Nordland'. Annonse.


32:
Sisteside Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.