8. Veilednings- og rådgivningsapparatet

07.02.2011 (Oppdatert: 21.02.2017) Atle Horn


Tines produkter og tjenester:


Har du sikret deg økonomi og tid til å trives i hverdagen?


Rådgivere og fagpersonell i TINE Rådgiving og Medlem leverer rådgivingstjenester under merkevaren TINE Rådgiving. Tjenestene er like aktuelle for økologisk som konvensjonell melkeproduksjon, og innholdet tilpasses der det er naturlig.


TINEs kjernekompetanse er innenfor fagområdene melkekvalitet, fôring, dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroll, økonomi, driftsledelse og veivalg. I tillegg tilbyr TINE prosessrådgiving gjennom tjenestene TINE Veivalg og strategisk rådgiving, og TINE Bruksutvikling.


Følg linken nedenfor til TINES nettside med oversikt og beskrivelse av de tjenestene som tilbys:

http://medlem.tine.no/tp/page?id=408

 

Norsk landbruksrådgivings produkter og tjenester:


Norsk landbruksrådgiving har rådgivingstilbud for gårdbrukere både før, under og etter omlegging til økologisk drift. Økologisk førsteråd er spesielt viktig, i og med at landbruksrådgiver kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. I tillegg er det muligheter for å få egne rådgiversamtaler og hjelp til å lage omleggingsplan.


Du finner mer om Norsk landbruksrådgivings tilbud her:

http://www.lr.no/oekologiskFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.