Omlegging i praksis

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Omlegging til økologisk drift er et stort skritt å ta. Somalle endringer i driftsopplegget vil omlegging til økologisk landbruk by på endel utfordringer, men også gleder. Det vil for de fleste ta flere år før gårdener ferdig omlagt. Da er det viktig å tenke gjennom hvilken motivasjon man harfor å gå i gang med denne prosessen. Manbør i en tidlig fase lage en visjon om hvordan gårdbrukeren ønskerfremtidsgården, Motivasjonen kan bygge på flere utgangspunkt. Det kan for eksempel være miljømessige, økonomiske,personlige eller familiære grunner. Noen starter opp for å få en ny fagligutfordring på gården, mens andre har et mer strategisk utgangspunkt hvor markedog økonomi er viktig.

 

Økologisk drift innebærer en annen måte å tenke på enn nårman driver konvensjonelt landbruk. Det er derfor viktig å skaffe seg kunnskaperom økologisk landbruk og skjønne hvilke grep den enkelte må ta for å lykkes påsin gård. En "omlegging opp i hodet" bygd på nye tankeganger, innstillinger ogkunnskaper vil være en forutsetning. En undersøkelse om flaskehalser iøkologisk landbruk i Nordland gjennomført av Bioforsk Tjøtta viste at de flesteøkologiske bønder anså det dyrkingsmessige som et lite problem. De hadde skjøntøkologien og hva som måtte gjøres for å få greie avlinger. For å skaffe segerfaring kan det være lurt å starte med å legge om et lite jordstykke. Velg etbra stykke og så det i med en økologisk blanding med kløver.

  

Slått av økologisk grønnfor med erter vikke og bygg på Helgeland. Erterog vikken er smittet med rhizobiumbakterien og kan fiksere 4-8 kgN pr da.

 

 

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.