Den økologiske gården

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Når grunnlaget er på plass, er neste steg å lage planer for denferdig omlagte gården. Her bør det være med bergninger av forbehov, avlinger,næringstoffbalanse og gjødsling o.s.v.,

Beregning av økonomien er også sentral i denne fasen. Detbør utarbeides forskjellige alternativer hvor man ser på endringer av drifta ogeventuelle investeringer. Aktuelle problemstillinger i denne fasen er om manskal satse på bare melkeproduksjon eller ha med en framforing av okser.Oksefremforing krever i de fleste tilfeller en ombygging med luftegård.

Avlingsnivået etter omlegging kan være vanskelig å fastslå.Gjennomsnittlig er det vanlig å beregne med en 20% reduksjon, men her er detstore variasjoner fra en økning av avling til en større reduksjon. Det kanlages dekningsbidragskalkyler for å se hvordan reduksjonen slår ut.

Man kan lage en oversikt over aktuelle investeringer å leggede inn i kalkylene. Hvis det gjelderstørre investeringer bør det lages en fullstendig driftsplan. Denne prosessenvil føre fram til en plan for en ferdig omlagt gård.

Økologisk fjøs for løsdrift med melkekyr. Egen kalvebinge med utgangtil ammekyr for diing og luftegård på utsiden.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.