5. Forutsetninger og planleggingsarbeid

07.02.2011 (Oppdatert: 21.02.2017) Atle Horn

 

Her skriver TINE om forutsetninger for økologisk drift:

"Økologisk landbruk har som mål å utnytte lokale og fornybare ressurser,  og redusere bruken av driftsmidler utenfra. Et økologisk driftsopplegg setter også fokus på å fremme biologisk mangfold, variert kulturlandskap og et etisk forsvarlig husdyrhold.

Omlegging til økologisk mjølkeproduksjon vil på de fleste bruk påvirke driftsopplegg og driftsapparat vesentlig og for lang tid framover, som i neste omgang vil påvirke det økonomiske resultatet. Det er derfor viktig å gjøre en grundig analyse av konsekvenser av en omlegging på eget bruk."

Fagstoffet finner du på http://medlem.tine.no/tp/forside

Logg inn med produsentnummeret ditt og tilsendt passord som vanlig. I menyen til venstre finner du "God drift" som er TINEs fagbibliotek, også for økologiske produksjoner. Under finner du artiklene som tar utgangspunkt i viktige forutsetninger for egne vurderinger og planleggingsarbeid:

  • Debio-reglene som minimumskrav
  • Egen motivasjon for omlegging
  • Gårdens ressurser                   
  • Avsetningsmuligheter
  • Tilskuddsordninger
  • Konsekvensanalyse av en omlegging på eget bruk
  • Økonomisk resultat

Artiklene er et godt grunnlag for egne vurderinger i forhold til eventuell omlegging til økologisk drift. Artiklene er skrevet av TINEs egne rådgivere.

I tillegg tilbyr enhetene i Norsk Landbruksrådgiving tjenesten "Økologisk førsteråd", hvor de kommer på gården og gir en vurdering av forutsetninger for økologisk drift.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.