Naturlig adferd

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Gjennom avl har vi endret utseendet på kua for å få en best mulig melkeprodusent.  Men adferden til kua har endret seg lite i forhold til opphavet,  uroksen Bos primigenius fra de asiatiske skogene. Grunnen til dette er at utseendet blir styrt av få gener mens adferden blir bestemt av mange ulike faktorer. Det er derfor vanskeligere å avle for å endre adferd.

For å legge til rette for naturlig adferd hadde det enkleste vært å spørre eksperten, altså spørre kua.  Dessverre er dette ikke mulig. Men ved å være åpne for å observere hvordan dyra velger å innrette seg når vi gir dem valg, vil vi kunne hente en del lærdom om den naturlige adferden. Det er også gjort en del undersøkelser på dyreadferd som vi kan dra nytte av for å skape et godt miljø for storfeet.

Storfe er flokkdyr. De vil naturlig slå seg sammen i store hjorder. Innefor en hjord vil det være mindre kjerneflokker på 10-15 dyr som ofte er i nær slekt med hverandre. De vandrer over store områder på jakt etter mat. Dette kjenner vi igjen når vi slipper dyra på utmarksbeite.

Naturlig adferd for kua er å trekke seg unna flokken et par timer før kalving. Dette ser vi når det skjer kalving ute på beite. Hun vil ofte velge et tørt område med busker og trær rundt. Dette vil skjerme kalven for vær og vind og kalven vil være skjult.  Hun kalver som oftest liggende, men reiser seg raskt for å slikke kalven rein. Denne slikkinga er viktig for bindingen mellom mor og kalv. Når mora forlater kalven de første dagene ligger den helt stille, godt gjemt og den lærer ikke å kjenne igjen moras rauting før etter noen dager. Kalven har liten kroppsvekt og har derfor lett for å fryse. Den har tjukt skinn for å kunne tåle skader fra for eksempel rovdyrtenner. Etter hvert vil den trekke mot de andre kalvene for lek. Kua vil naturlig beskytte kalven sin og kan være aggressiv  like etter kalving. Kalvene er svært sosiale og bør ikke være aleine. Ville klauvdyr har ofte kalving på samme tidspunkt.  I husdyrholdet styrer vi det i forhold til melketidspunktet. Det er derfor viktig å tenke på gruppering av dyr etter aldersklaser slik at vi unngår mobbing.

Storfeet kommuniserer med kroppsstilling, berøring, lyd og lukt.  Lyd er også viktig for å holde kontakten mellom mor og kalv. Storfeet hjelper hverandre med reinholdet der de har vanskelig for å komme til.  De slikker hverandre på hodet, nakken og ryggen. Storfeet vil naturlig ligge omtrent halve døgnet og det vil oppsøke god liggekomfort.   Ca 9 timer i døgnet vil det bruke på å ete og drøvtygge. Det bruker tunga til å samle graset før de spiser det. Rangordninga i flokken er sterk og det blir ro i flokken når den er etablert. De som er lavest på rangstigen vil trekke seg unna og flykte framfor å gå til kamp. Rundt hvert dyr er det også en "personlig" sone. Legg merke til hvor nær et annet dyr kan komme en dominant ku før hun reagerer med aggressivitet.

Mistrivsel eller langvarig stress på grunn av manglende mulighet til naturlig adferd kan gi uønsket adferd eller stereotypier som tungerulling.

 

bilde1

Kalver er sosiale og skal ha en tørr og lun liggeplass

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.