Lufting og luftegård

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

 

Lufting er et viktig prinsipp i økologisk landbruk. Praksis viser at når storfeet får mulighet til det, så vil det ut. I en undersøkelse ved Bioforsk Tjøtta  på okser med fri tilgang til luftegård, var et av resultatene at dyra ville ut uansett vær. Det som været hadde en betydning for var hvor lenge oksene oppholdt seg ute. Dyra oppholdt seg gjerne der sola var eller der det skjedde noe. På sommerstid skal økologisk storfe være ute på beite så lenge dette er mulig. Utfordringen blir hvordan man kan innrette seg for å tilfredstile dyras behov for lufting vår, høst og vinter.En enkel løsning er å lage en luftegård. Minstearealet på denne gården er gitt ved arealkravet i regelverket. I det økologiske regelverket står det at det kan være tak over deler av luftegården. Dette kan være hensiktsmessig der det er mye nedbør. Grensen mellom hva som er inne og uteareal blir da mer flytende. I enkelte løsninger vil deler av bygget være et kombinert inne/uteareal. Den viktigste hensikten med luftearealet er at dyra får opplevelsen av å være ute med de stimuli det gir.

Minimumsarealet pr dyr for luftegården er gitt i regelverket. Arealet kan med fordel økes. Erfaringer fra Sveits, hvor de har praktisert lufting lenge, tilsier at man med fordel kan doble arealet. Det er i hovedsak to typer luftegård. De som har fast underlag og de som er lagt i terrenget. En kombinasjon av disse kan også være bra. Da går dyra på fast underlag når klimaforholdene tilsier det, men får tilgang til et mye større inngjerdet område når det er gode og tørre forhold hvor dyra ikke ødelegger marka. Man kan for eksempel ha et jorde som såes med raigras etter at bruken om vinteren er over. På den måten ivaretas næringa. For fast underlag bør man ha et system for å samle opp næringsstoffene. Det er også utprøvd grov flis i luftegården. Dyra holdt seg tørre og reine og blandingen flis og gjødsel kan komposteres og brukes på jorda.

 

bilde6

bilde7

Fra lagerplass til luftegård. Enkel luftegård på baksiden av fjøset. Beskyttet utgang fra fjøset med trapp på grunn av stigningen.

 

For å holde luftegården reinest mulig er det viktig å tenke gjennom når og hvor kua skiter og lage rutiner ut fra dette. Det er to steder det kommer mye skit og det er når kua spiser og når den har reist seg etter liggepause. Enkelte utnytter denne kunnskapen  ved å fore dyra om morgenen og gi dem en liggepause før de slipper dem ut. La dem skite fra seg i fjøset før utgangen åpnes. På denne måten blir det mindre skit på utearealene. Luftegården bør om mulig ligge sørvendt for å gi tilgang til sol om vinteren og sikre rask opptørking om våren. Adkomsten ut til gården bør være kort og hvis det er dør bør den ha en bredde enten slik at bare et dyr kan gå ut (80 cm) eller større enn 2,5 m for to dyr. Hvis dyra luftes ofte så vil inn- og utslipp foregå roligere og man slipper unna ranghevding. Det kan være fordelaktig med to adkomstveier slik at dyr med høy rang ikke kan sperre adkomsten til luftegården.  Av samme grunn bør inngjerdinga av luftegården ikke ha spissevinkler hvor dyr kan bli trengt opp i.

Ved høydeforskjell er det best å lage trapper, kort opptrinn og langt inntrinn. Ha butte kanter på trappetrinnet slik at biklauvene ikke kan hekte seg. Ved fast dekke bør det være et fall på minst 2%.

Vindproblem kan med fordel dempes med leskjerming med f.eks vindduk. Trekk inn i fjøset dempes med plastremser i inngangen.

 

8

9

Skrape av lastebildekk for luftegård og vindduk på luftegård for vindbrems

 

Det er viktig å tenke på sikkerhet for dyr og mennesker. Ved glatt føre kan man strø på luftegården. I gjerdinga kan det med fordel være nødåpninger slik at folk kan komme seg ut .

I økologisk landbruk er det er lov å ha dyr oppbundne, men kravet er da at de skal luftes. Å få dyrene tilbake på bås går stort sett greit. Dyrene har en klar rangordning og denne må vi innrette oss etter. Det er vanskelig å få ei ku med lavere rang forbi ei  dominant ku. De dominante kyrne går ofte først inn og enkelte setter disse fast slik at de andre lettere tør  å gå på plass. La all lufting skje med god ro.

 

10

Lufting av Nordlandsfe som står i båsfjøs.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.