Helse og sunnhet

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

I økologisk landbruk er det først og fremst viktig å fokusere på forebygging av sykdommer. Det gjelder ikke bare fravær av sykdommer, men også ha energi og evne til å motstå infeksjoner, parasittangrep og ha god evne til å komme seg.


Utegang kan være et eksempel hvor dyra får mosjon og bevegelse og kan bygge en sterkere helse. Det har vist seg å ha en positiv effekt på produksjonsrelaterte sykdommer som melkefeber, ketose og reproduksjonsproblemer hos storfe. Alternativ behandling både som forebygging og behandling kan også brukes. Bruk av kjemiske eler syntetiske legemidler skal være minst mulig, men blir dyr syke skal de behandles straks. Det er da dobbel tilbakeholdelsestid på dyra i forhold til produksjon.


Parasitter kan være et problem. Dette forbygges ved planlegging og tilrettelegging for beiting i forskjellige områder. Sambeiting med andre dyreslag er også et alternativ. Ved å være bevisst på parasittproblemet kan det reduseres vesentlig. Ellers er de vanligste sykdommene på grunn av foring, ketose og melkefeber. Ketose kan forebygges ved moderat ytelse, allsidig foring for gunstig vommiljø og mosjon. Melkefeber forebygges medFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.