Bygg til økologisk storfe

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Det er en stor utfordring å lage bygg som er tilpasset storfeets naturlige adferd og behov, og samtidig skal være gi et rasjonelt driftsopplegg for bonden. Det er lettere å bake dette inn i nybygg, men i mange tilfeller må man ta utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse og tilpasse/bygge på denne. For økologiske bygg bør vi også tenke på bygningsmaterialene. De bør også følge de økologiske prinsipper og i størst mulig grad være gjenvinnbare.

 

bilde3

Tre er et naturprodukt. Her ser du liggebåser i tre,

 

 

Bygg vil alltid være et kompromiss mellom det ideelle og hva om er praktisk mulig. I bunnen vil kravene fra det generelle regelverk  om lys, luftkvalitet, klima, foring og helse ligge.  Det som de økologiske prinsipper og regelverk stiller krav om er tilpasninger for at storfeet skal ha mulighet til en mest mulig naturlig adferd. Husdyrrommet skal være stort nok til å tilfredsstille normal adferd hos storfeet. Det vil si at innearealet skal være stort nok til at alle dyr kan stå naturlig, legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige stillinger og bevege seg naturlig. Et viktig prinsipp er å skape tilstrekkelig plass på rett sted. Dyra vil selv oppsøke de stedene hvor de får dekket sine behov på en best mulig måte.

Mindre dyretetthet har også betydning for hvordan dyra forholder seg naturlig til hverandre. Liten dyretetthet gir større ro i flokken. Hver kvadratmeter innomhus er kostbar, og det å øke arealbehovet har en kostnadsside. Men det kan også gi en større inntekt. Stress som lite areal medfører kan også gi utslag i sykdom og redusert ytelse. Blant annet er det vist at  man ved å øke arealet for okser  i en binge kan få økt tilvekst. En rimeligere måte å få økt plassen til dyra på er å ta i bruk uteareal som en del av driftsopplegget.

 

bilde4

Kombinert inne-utefjøs for kviger til melkeproduksjon i Sveits

 

Naturlig vil storfeet ligge omtrent halve døgnet. Det betyr at utforming av liggeplassen er viktig. Mykt liggeunderlag vil øke liggetiden. I enkelte land er det krav om "soft beds" til melkekyr. Økt liggetid vil igjen kunne gi økt avdrått. Ved utforming av liggebåsen må man tenke på at  dyret skal kunne reise , legge og bevege seg på en naturlig måte. Lav liggetid og ligging utenfor liggearealet kan tyde på mangler i utforminga .

 

bilde5

"Soft bed".  Halmliggebås

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.