Økonomi og arbeidsforbruk

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Avlingsmengde, pris på kraftfôr og investeringskostnadene er avgjørende for lønnsomheten med krossensilering. I Finnmark og Nord-Troms har kornkrosserlag/dyrkere oppnådd tilskudd fra kommune og fylke til innkjøp av tresker og krosser. Dette gjør at disse kostnadene blir relativt lave. En må regne med investeringer i krosser og tresker fra kr 100 000 og oppover.

Arbeidsforbruket er størst under høsting. Det er en fordel å være tre personer ved tresking, krossing og pakking. I Nordland fant de at det er et arbeidsbehov på 2,2 timer per dekar ved dyrking av konvensjonelt korn og 3,3 ved dyrking av korn etter økologiske prinsipper. I Nord-Salten har de i middel for 3 år funnet at det var behov for ca 1,5 t (97 min) per dekar for å dyrke korn inklusiv og tid medgått til behandling av avling og utfôring.

NILF utførte noen beregninger av kostnader med krossingsmetoden. I gjennomsnitt for 4 bruk i Nord-Norge fant de en total kostnad per FEm på kr 4,17 ved en avling på 225 FEm korn/daa. I andre undersøkelser i Nordland fant en at det kostet uten arealtilskudd kr 3,75 FEm ved 271 FEm korn/daa.

 

 

Kilder:

Rogneby, T. J., Eltun, R., Nesheim, L., Røthe, G., Frøseth, R. B. og Serikstad, G.L.

Sluttrapport for SLF-prosjekt. Storskalaforsøk i økologisk korndyrking.

Røthe, G. 2006. Kompetanseheving innen dyrking av korn til krossing i Finnmark. Bioforsk

Rapport vol. 1 nr 49 2006.18 s.

Stornes, O. K. 2004. Krossing av korn. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

(NILF). Notat nr. 2004-1. 19 s.

Valberg, G.A. 2008. Rapport fra prosjekt i Steigen 2004-2008.

 

 

http://www.nordland.lfr/

Vink, H. 2003. Prosjektet korn til krossing i Nordland 2000-2002. Sluttrapport. Økoringen

Nordre Nordland. 47 s.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.