Sopprot

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Flere av soppene i jorda lever i samliv med planter, der de utveksler næringsstoffer til felles nytte. Dette samlivet kalles mykorrhiza eller sopprot på norsk. Soppen får i hovedsak sukker fra planten som mottar uorganisk næring fra soppen. Belgvekstene er en av de planteartene som danner mest sopprot. Noen planter som korsblomstra arter, danner ikke mykorrhiza.

Mykorrhiza er viktig i økologisk landbruk fordi næringsstoffer blir lettere tilgjengelig for plantene. Dette gjelder først og fremst fosfor. Men også næringsstoffer som nitrogen. magnesium, mangan, kalsium, molybden og sink blir mer plantetilgjengelig på grunn av mykorrhiza. Mykorrhiza kan forbedre vannopptaket til plantene, forbedre jordstrukturen (grynstruktur) og kan gi noe beskyttelse mot sykdomsframkallende sopper og nematoder.

Monokultur og brakking over lengre tid uten vegetasjon virker negativt på utvikling av mykorrhiza. Bruk av kjemiske soppmidler kan hemme utvikling av nyttesoppene. God dreneringstilstand vil virke positivt for utvikling av mykorrhiza.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.