Jordvelferd

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Jord må behandles med varsomhet, den må stelles og pleies på en god måte, en kan kalle det jordvelferd. Da vil jorda bli fruktbar. Flere faktorer kan redusere fruktbarheten. Den største trusselen mot jordas fruktbarhet og velferd er tunge maskiner som gir skade på jorda, jordstruktur og plantedekke. Jordpakking medfører ødelagt jordstruktur, fordi jordaggregatene ødelegges og partiklene pakkes tettere sammen. Resultatet er tettere jord med redusert porevolum. Det er først og fremst andelen store luftførende porer som reduseres.

De er de store porene som leder bort vannet og blir det færre av disse blir det dårligere drenering og redusert infiltrasjonsevne for vann

Luftveksling mellom atmosfære og jord foregår også i de store porene. Dette gir mindre luft i jorda og sjeldnere skifting av lufta. Resultatet er mangel på oksygen som jordlivet og planterøttene er storforbrukere av.

Mangel på oksygen kan føre til at nitrogen tapes i form av lyst- (N2O) og nitrogengass (N2).

Redusert infiltrasjonsevne øker faren for NH3-tap ved spredning av husdyrgjødsel.

Belgvekstrøttene trenger oksygen for å få til en effektiv nitrogenfiksering.  Omsetningen av organisk materiale hemmes fordi organismene hemmes på grunn av mangel på luft. Plantene vil få redusert rotutvikling i pakka jord. Røttene blir korte og tykke og med få hårrøtter. Resultatet er dårligere opptak av vann og næringsstoffer.

7_jordprofil

Jorda må stelles pent med for å være en god vokseplass for plantene og  mikroorganismene i jorda. Foto: Kristin Sørensen

Det er noe forskjell mellom jordarter når det gjelder å tåle pakking. Jord som består av grov sand vil kunne tåle kjøring bedre enn leire, silt og finsand. Dette skyldes bedre drenering og at jorda har bedre armering. Organisk materiale i jorda gir god jordstruktur som igjen gjør at jorda tåler mer kjøring.

7_plog

Plogen er et godt hjelpemiddel forutsatt riktig innstilling. Foto: Gunnlaug RøtheFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.