Husdyrgjødsel

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Husdyrgjødsel er svært verdifull på et økologisk bruk på grunn av at det er rik på næringsstoffer og organisk materiale. Innholdet vil variere fra bruk til bruk, men det ser ut til at variasjonen er liten mellom år på samme bruk. Dessuten vil innholdet være avhengig av dyreart. Det er gjennomført en del analyser av husdyrgjødsel i Nord-Norge de siste årene. Resultatene er satt opp i tabell 1 og 2.

 

Øst-Finnmark

Troms

Nordland

Norm

Tidsrom

2004

1996-2005

1991

Antall prøver

10

54

21

Tørrstoff %

5,5

6,8

7,8

7

Total-N, kg

2,6

3,1

3,8

3,1

NH4-N, kg

1,3

1,8

2,3

1,5

Fosfor, kg

0,4

0,5

0,6

0,7

Kalium, kg

1,9

2,8

3,5

3,3

Tabell 1. Innhold i storfegjødsel i kg/tonn - resultater fra ulike analyser i Nord-Norge

 

 

Sau Troms

Geit Troms

Sau Nordland

Tidsrom

1996-2005

1996-2005

1994-2000

blautgjødsel

blautgjødsel

blautgjødsel

fast gjødsel

vannbl. gj.

Antall prøver

54

21

13

11

10

Tørrstoff%

6,8

7,8

12,6

22,2

4,51

Total-N, kg

3,1

3,8

2,91

4,91

0,94

NH4-N, kg

1,8

2,3

1,83

1,72

1,35

Fosfor, kg

0,5

0,6

1,15

1,96

0,41

Kalium, kg

2,8

3,5

4,21

6,55

2,38

Tabell 2. Innhold i småfegjødsel i kg/tonn - resultater fra ulike analyser i Nord-Norge

 

 

For å få kjennskap til hva husdyrgjødsla på gården inneholder bør en ta ut prøve for analyse.

  

Innholdet i husdyrgjødsla må en ta vare på best mulig måte, Det mås ta hensyn til dette ved spredning blant annet molde husdyrgjødsla raskt ned, tilsette vann, unngå spredning ved solskinn og spre så tidlig om våren som mulig. De samme reglene gjelder for alle som ønsker å utnytte husdyrgjødsla maksimalt, men på et økobruk er en helt avhengig av å få til en god utnyttelse. I økologisk drift kan en ikke rette opp en feilslått husdyrgjødsling med tilføring av lett-tilgjengelig næring.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.