Plogens deler og den jobben de gjør

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Den plogen vi kjenner i dag er utviklet gjennom mange generasjoner. De ulike delene på plogen har sine spesielle oppgaver.

 

Skiveristelen e ller rulleskjæret har til oppgave å skjære et loddrett snitt i jorda. Dersom det er mye stein i jorda vil skiveristelen rulle over steinene, og det er vanskelig å få plogen til å gå ned til riktig dybde. Derfor har typiske nybrottsploger en fast kniv i stedet. Plogen vil bli tyngre å dra dersom vi sløyfer skiveristelen, og vi vil få ei uryddig snittflate mot upløyd mark. Ploger beregnet til hestepløying har kniv på samme måte som nybrottsplogen. Dette kommer av at plogen da får bedre dybdesøkning, og en fast kniv er lettere enn en skiveristel.

Skjæret og plogspissen foretar det horisontale snittet under plogvelta. Dette er typiske slitedeler som må skiftes før de blir for mye slitt. Hvis vi kjører med slitte skjær og spisser vil plogen gjøre dårlig arbeid og trekk-kraftbehovet øker. Dessuten risikerer vi å slite på andre deler av plogen som er kostbare å skifte ut. Den horisontale gjennomskjæringa av jorda er viktig for å kutte røttene til plagsomt rotugras (høymol, hundekjeks m.m.)

 

Når skiveristelen og skjæret har løsnet velta, er det veltefjøla sin oppgave å snu den. Utformingen av veltefjøla kan være litt forskjellig på ulike ploger. Ei bratt veltefjøl gir bedre smuldring av jorda mens ei lang og skrueformet veltefjøl gir penere pløgsle (bedre ugrasvirkning).

For å hindre at grønne plantedeler skal "titte opp" mellom veltene er plogen utstyrt med skumutstyr . Skumutstyret skjærer av kanten på velta slik at jord og planter fra kanten faller ned i fåra. Dermed lukkes velta bedre, og det kommer ikke lys nedi fåra. Forplog og skumfjø l brukes mest på moderne ploger. Forplog passer best på eng mens skumfjøl passer best ved åkerpløying. Dersom plogen skal brukes under forhold med mye planterester på overflata, bør den ha god gjennomgang. Det vil si at plogen må være åpen og enkel uten detaljer som planterestene kan henge seg opp på.

Når plogen går i jorda er den utsatt for store sidekrefter fordi jorda legges ut til siden. For at plogen skal gå beint er den utstyrt med ei landside som overfører sidekreftene mot upløyd mark.

 

Under steinfulle forhold er det en fordel med steinutløser på plogen. Det betyr at om en av plogkroppene støter på ei fast hindring i jorda, løftes plogkroppen opp uten at det påvirker de andre plogkroppene. Når hindringa er passert går plogen tilbake i sin opprinnelige posisjon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.