Jordarbeidingsredskaper

(Oppdatert: 21.02.2017)

   

I naturen er det slik at det er konkurranse mellom de plantene som fins på stedet om hvem
som skal vokse der. Vanligvis vil det etter ei tid etablere seg et samfunn der ulike planter
lever sammen. De plantene som er best tilpasset vilkårene på stedet vil dominere over de
andre. De fleste kulturplantene våre vil ikke greie den naturlige konkurransen med ugraset
godt nok. Vi må hjelpe kulturplantene slik at de får et konkurransefortrinn i forhold til
ugraset. Hensikten med jordarbeidinga er å lage et godt såbed slik at kulturplantene får gode vilkår for å etablere seg. Videre kan det være å løse opp jorda slik at røttene får gode
utviklingsmuligheter og slik at det blir lettere å få tak i næringa i jorda. Det er viktig at
bearbeidinga skaper bedre forhold for næringsomsetninga i jorda. Dessuten kan et mål med
jordarbeidinga være å bekjempe ugraset ved å forstyrre etablering og vekst av uønska planter.

Vi kan skille mellom aktive og passive redskaper. De aktive redskapene kjennetegnes ved at arbeidsorganene drives direkte av motoren på traktoren gjennom kraftuttaket. Passive redskaper arbeider ved at de trekkes framover av hest eller traktor. Det er bevegelsen framover som tilfører energi til redskapet gjennom friksjon mot underlaget.

Uansett hva slags redskap vi bruker til jordarbeidinga, må vi tenke på at det å lage god
jordstruktur ikke bare er et spørsmål om mekanisk behandling av jorda. Det handler i høyeste grad om et samspill mellom livet i jorda, kjemiske forhold (næringstilgang) og fysiske forhold. Jordarbeidinga kommer inn som en del av de fysiske faktorene sammen med blant annet temperatur, fuktighet og jordart.

Generelt kan vi si at når vi skal løsne jord som er blitt for hard og kompakt, er det lettere å bryte jorda i stykker enn å klemme eller knuse den. Dette kan vi lett illustrere ved å bryte en jordklump i småbiter framfor å klemme den i stykker mellom fingrene. På samme måte vil redskaper som bryter jorda i småbiter ha mye mindre effektbehov enn redskaper som knuser jorda. En betingelse for å bryte jorda i mindre biter er at det er plass nok slik at bitene kan løsne. Dersom de ligger fast inneklemt i jorda er det umulig å få ei effektiv oppbryting. Den eneste muligheten for å få til dette er å løfte jorda opp. Derfor er redskaper som løfter jorda mer effektive enn redskaper som arbeider nedover og sideveis. Disse kunnskapene er ikke nye, de har vært kjent i hundrevis av år. De gamle hadde neppe tenkt gjennom den fysiske begrunnelsen for dette. For dem var det om å gjøre å utvikle redskaper som hadde minst mulig trekk-kraftbehov fordi de bare hadde muskelkraft å støtte seg til. Dette eksemplet viser at redskaper med god virkningsgrad svært ofte viser seg å gjøre godt arbeid.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.