Er pløying akseptabelt i økologisk landbruk

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Vi har sett at plogen snur jorda opp-ned under pløyinga. Noen hevder at denne omsnuinga er uheldig fordi mikroorganismene i jorda er tilpasset et liv i en bestemt dybde. Hvis vi skal pløye er det enighet om at vi ikke bør pløye for dypt. Med det menes at vi heller bør tilstrebe å pløye 15-20 cm dypt enn 30 cm. Pløyinga fører til bedre mineralisering (frigjøring av næringsstoffer) i jorda. Dette er en følge av at det kommer mer luft til jordpartiklene. På den annen side kan djup pløying føre til at planterester og husdyrgjødsel blir begravd så dypt at næringsomsetninga blir hemmet. Dette kan særlig være et problem på tett og fuktig jord. Under slike forhold kan planterester og husdyrgjødsel nærmest bli konservert. Faktum er imidlertid at vi ikke har noe fullgodt alternativ til bruk av plog. De redskapene som er aktuelle har alle sine klare begrensninger. Det er gjort mange forsøk på å erstatte den tradisjonelle veltefjølplogen med andre redskaper og plogtyper. Ingen av disse forsøkene har frambragt noen reell konkurrent til den tradisjonelle plogen. Det fins nok eksempler på enkeltstående tilfeller der alternative metoder har gitt godt resultat, men da forutsetter det som regel at ugraset ikke er et problem.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.