Hvordan komme i gang/utfordringer

(Oppdatert: 21.02.2017)

 

Omlegging til økologisk drift er en prosess som bør ta en viss tid. Det er svært viktig å ha god kjennskap til egne ressurser som jord, areal, bygninger osv. ved vurdering for å legge om til økologisk drift. Det er viktig å snakke med brukere som har lagt om og delta på kurs og møter for å øke kompetansen. Økologisk drift byr på faglige utfordringer og derfor er kunnskap viktig.

Reglene for økologisk produksjon må leses grundig. Dessuten bør det settes et mål ved omlegging til økologisk drift og lage plan for hvordan en best mulig kan nå målet. Dersom økonomi er det eneste motivet kan det bli vanskeligere og legge om til økologisk drift og drive etter økologiske prinsipper i tida etter omlegging.

De vanligste utfordringene er reduserte avlinger og behov for mer areal for å opprettholde produksjonen. Økt areal medfører at husdyrgjødsla skal fordeles på et større areal. Dermed vil ofte næringstilgangen bli en utfordring, spesielt på sauebruk. Husdyrene i økologisk driftsopplegg skal ha større plass i bygningene til disposisjon enn i konvensjonell drift. Dette vil som regel medføre at besetningen må reduseres ellers så må det foretas utvidelse av bygningsmassen.

Om omlegging til økologisk drift skal bli vellykket avhenger av forutsetningene bruket har. Det mest avgjørende er likevel forutsetningene til bruker med hensyn til kompetanse og evne til å sette inn tiltak i rett tid. Når en har bestemt seg for å legge om til økologisk drift fylles det ut et innmeldingsskjema som sendes Debio. Det finnes i dag veiledningsprosjekter som hjelper til med å vurdere muligheter og begrensninger for omlegging til økologisk drift.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.