9. Arter og sorter av gras og engbelgbekster

30.01.2018 (Oppdatert: 06.12.2018) Ragnhild Renna

 

Innhold:

  • Innledning
  • Grasarter
  • Engbelgvekster
  • Anbefalte såmengder

Vedlegg:

 

Utskriftsvennlig versjon:

 

 

Oppgaver:

  1. Hva er forskjellen på art og sort?

  2. Hvorfor er kunnskap om ulike arters og sorters egenskaper viktig?

  3. Gå på www.plantesortsnemda.no, og beskriv oppgaver til nemda.

  4. Gå på http://fk-landbruk.no/Planteproduksjon/Saafro/Sider/default.aspx og finn aktuelle frøblandinger til bruk i Nord-Norge. Forklar hvorfor blandinga har akkurat denne sammensetninga.

  5. Lag en samling over viktige engvekster, for eksempel timotei, engsvingel, engrapp, hundegras, raigras, rød- og kvitkløver. Viktig at du har med både sterilt bladskudd og blomst. Lag samtidig en oversikt over typiske kjennetegn hos disse artene.

  6. Bruk grasnøkkelen for bestemmelse av grasarter på bladstadiet, og finn dominerende grasarter i enga på våren før skyting eller i håa etter 1. slått.

 

Hjelpemiddel til oppgaveneFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.