Bruk av åkersprøyte - noen tips

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

 

Innstilling og bruk

Åkersprøyta er det dominerende utstyr for å spre kjemiske plantevernmidler og over 90 % av all spredning skjer vha av åkersprøyte. For en utførlig innføring vedrørende innstilling og bruk av åkersprøyta, trykk her.

 

Riktig innstilling og bruk av åkersprøyta sikrer resultatet. Gårdbruker Erik Paulsen, Grane i fint driv med sprøytearbeidet (Foto: Atle Horn).

 

Funksjonstesting og autorisasjonsordning

Åkersprøytas hovedkomponenter består av:

  • Pumpe
  • Væsketank
  • Betjeningsarmatur
  • Manometer
  • Dyser
  • Spredebom
  • Slanger og koplinger

Det finnes utallige utforminger av åkersprøyta, fra de enkle til de som er svært avansert både hva angår oppbygging og praktisk bruk. Uansett utforming så er det viktig at sprøyteutstyret fungerer og tilfredsstiller de tekniske krav som blir stilt. Videre er det viktig at dem som gjennomfører sprøytearbeidet har den kompetanse som kreves slik at dette kan gjøres med faglig presisjon og dyktighet.

Når det gjelder tekniske krav så ble det først på 1990 tallet innført ei frivillig ordning med funksjonstest av åkersprøyta, tilnærmet likt med krav som ble innført i store deler av den vestlige verden for øvrig. Fra 2006 er denne ordninga obligatorisk, og brukerne pålegges testing hvert 5 år. For nærmere informasjon om ordninga, se her.  Når det gjelder retten til kjøp og bruk av plantevernmiddel så er det også her ei obligatorisk godkjenningsordning som gjelder. Den går i korthet ut på at man må gjennomføre et autorisasjonskurs og eksamen. Bestått eksamen gir rett til kjøp og bruk av plantevernmiddel i 10 år. Retten kan fornyes ved ny prøve og eksamen. For nærmere informasjon om autorisasjonsordninga, se her.

 

Gjennom  kurs og eksamen sikres det faglige nivå hos brukere av kjemiske plantevernmidler. Fra autorisasjonskurs i Vefsn 2008 (Foto : Kolbjørn Eriksen).

I Nord-Norge er det noen testenheter for funksjonstesting av utstyr. Nærmere info om dette samt om muligheten for å gjennomføre autorisasjonskurs fås ved å kontakte din nærmeste avdeling av Norsk Landbruksrådgiving.

En av disse enhetene, Helgeland Landbruksrådgivning (tidligere bl.a VefsnaForsøksring) har  siden 1992 drevet med funksjonstesting av åkersprøyter. Fram til 2012 har enheten testet  nærmere 170 sprøyter.  Ønskerdu å se noen bilder fra disse testene, trykk her.

I tillegg til de obligatoriske ordninger som er nevnt ovenfor så vil det være fornuftig å gjennomføre en egenkontroll årlig før sprøytearbeidet igangsettes. Sjekkliste for egenkontroll finner du her.

For alle plantevernmidler er det utarbeidet HMS-datablad. Her gis det utførlig informasjon om de ulike midler. Dette kan være viktig informasjon i tillegg til de informasjoner som står på etiketten til plantevernmidlene. For tilgang til HMS-datablad for plantevernmiddel, trykk her.     Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.