8. Plantevern

30.01.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Ellen Reiersen

Skrevet av Kolbjørn Eriksen og Ragnhild Renna.

Revidert av Ellen Reiersen

 

Innhold:

 • Forebyggende tiltak 
 • Direkte tiltak                
 • Plantevern i gjenlegg, eng og beite                    
 • Bruk av åkersprøyte- noen tips
 • Linker 


Utskriftsvennlig versjon:

 

Oppgaver:

 1. Lag en oversikt over ulike tiltak mot ugras du kjenner, og gruppere dem i om de virker forbyggende eller er et direkte tiltak.

 2. Noen plantevernmidler mot ugras har en systemisk effekt. Hva menes med det?

 3. Hva menes med integrert plantevern og forklar hvorfor kunnskap om skadegjørerens biologi er spesielt viktig i denne forbindelse.

 4. Hvorfor er det viktig å kjenne igjen ugrasarter på ulike utviklingsstadier?

 5. Forklar hvordan god jordkultur er viktig i bekjempelsen av ulike skadeorganisemer.

 6. Hva innbærer autorisasjonsordninga for kjøp og bruk av plantevernmidler?

 7. Lag en ugrassamling over de viktigste ugrasartene fra en gård du kjenner. Samlinga skal innholde 10 arter, og hver art i ulike stadier. For frøugras er det spesielt viktig at du får med frøbladstadiet og for flerårige arter er det viktig at du har med et eksemplar ved riktig sprøytestadium, altså når stengelen strekker seg opp fra bladrosetten. Blomsten er lur å ha med for å kjenne igjen arten og for å kunne artsbestemme den. Oppgaven kan også løses med å bruke kamera. Det er også lurt å ha en flora tilgjengelig, boka "Korsmos ugrasplansjer" eller bruk linken "Korsmos ugrashage" som du finner i menyen til venstre.

 

Hjelpemiddel til oppgaveneFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.