Regelverk

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Økologisk landbruksproduksjon er regulert av eget regelverk. På hjemmesiden til Debio finner du informasjon om dette:

"I Norge er økologisk landbruksproduksjon regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet tre veiledere til regelverket for økologisk landbruksproduksjon.

Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne, privatrettslige regelverk. Slike regelverk gjelder for områder som ikke er regulert av økologiforskriften. Debio sitt regelverk for økologisk skogbruk er ett av disse, og en godkjenning gir de samme rettighetene for bruken av Debio sitt Ø-merke."

Her finner du regelverket og veiledningene som gjelder økologisk produksjon i Norge:

http://www.debio.no/downloads.cfm?path=2,41Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.