Referanser

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Fra prosjektet: "Mer og bedre grovfor". Anne Kjersti Bakken og Tor Lunnan, Bioforsk. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS. Powerpointpresentasjon. http://www.bioforsk.no/

���� Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørsfelt. Årsrapport for 2006/07 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Bioforsk Rapport (3) Nr.20 2008

���� Klimagasser fra landbruket. Bioforsk Rapport (3) Nr. 9 2008

���� Forurensingsfare ved utsatt spredetidspunkt for husdyrgjødsel på eng om hsten. Atle Hauge, Hans Olav Eggestad, Tore Sveistrup. Jordforsk Rapport nr 44/05

���� Spredeteknologi for bløtgjødsel. John Morken. IMT-rapport nr 20/2007

���� Spredeteknikk for husdyrgjødsel i åpen åker. Nitrogenvirkning og tap ved ulike teknikker. Martin Nørregaard Hansen, AgroTech Danmark. Powerpointpresentasjon ved Kursuka 2008, Norsk Landbruksrådgiving. /

���� Spredeteknikker for husdyrgjødsel i grasmark. Martin Nørregaard Hansen, AgroTech Danmark. Powerpointpresentasjon ved Kursuka 2008, Norsk Landbruksrådgiving. /

���� Ulik husdyrgjødselmekanisering - økonomiske og arbeidsmessige effekter. Jan Karstein Henriksen, Torleiv Roland, Sigbjørn Leidal. Forsøksringen Agder. /

���� For 2003-07-04-nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. http://www.lovdata.no/

���� Jordas eget lager av næringsstoff. Svein Solberg, Norsøk. http://www.agropub.no/

���� Gjødslingshåndbok. http://www.bioforsk.no/

���� På tide med kalking. Siv Nilsen, Fosen forsøksring. http://www.kalk.no/

���� Kalkhåndboka. Franzefoss Miljøkalk AS. http://www.kalk.no/Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.