4. Jordarbeiding

30.01.2018 (Oppdatert: 10.01.2019) Knut Alsaker, Ketil Edvardsen

 

Innhold:

  • Målsettingen med jordarbeiding
  • Ulike jordarter
  • Jordarbeidingsmetoder
  • Redusert jordarbeiding

 

Utskriftsvennlig versjon:

 

Oppgaver:

  1. Definer disse begrepene:  Jordstruktur, vannledningsevne, jordpakking, jordart

  2. Ta utgangspunkt i jordforholdene på en gård du kjenner. Diskuter hva som er de største utfordringene for å få til en god plantevekst her.

  3. Ta utgangspunkt i den samme gården, og drøft hvordan jordarbeidinga bør gjennomføres for at planteveksten skal bli så bra som mulig.

  4. Bruk en flat spade og ta ut en 20cm dyp jordprøve. Undersøk jordstrukturen ut fra metodebeskrivelsen på spadeprøven. Avklar om jorda har bra struktur og om den er et godt utgangspunkt for plantevekst


Hjelpemiddel til oppgaveneFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.