Vanning

14.10.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Vann i jord kan deles i vann som er tilgjengelig for plantene og vann som er utilgjengelig for plantene. Mesteparten av vannet i jorda står så dypt at planterøttene ikke når vannet. I den delen av jorda hvor vi finner planterøttene er det vann og luft mellom jordpartiklene. En del av dette vannet kan plantene lett ta opp. Etter hvert som plantene bruker av vannet blir det tyngre for plantene å få tak i vannet. Den siste delen av vannet i jorda er så hardt bundet til jordpartiklene at det er umulig for plantene å få tak i.

Vann er den viktigste innsatsfaktoren i all plantevekst. Vann inngår i fotosyntesens oppbygging av organisk materiale (karbohydrater, fett og proteiner). Det er et viktig løsnings- og transportmiddel, samtidig som det utgjør minst 80 % av den friske plantemassen. Vann bidrar til saftspenning som holder plantene oppe og muliggjør gassveksling mellom planten og lufta ellers.

Nesten alt vann som plantene tar opp fra jorda, fordamper gjennom blad og stengler. Mindre enn et par prosent blir igjen i plantene. Fordampingen kan på varme sommerdager komme opp i 5-6 mm, eller 5-6 m3 pr daa. 

Fordampingen er energikrevende og bidrar til å redusere temperaturen i bladverket. Tilgangen på vann påvirker den kjemiske sammensetningen og kvaliteten på avlinga. Vannmangel har som regel negativ virkning på produktkvaliteten.

Også avlingsmengden er i stor grad avhengig av vanntilgangen. Den variasjonen vi registrerer fra år til år, skriver seg for en stor del fra ulikheter i fuktighetsforholdene i veksttida. Ved å vanne riktig, vil en være sikret årvisst gode avlinger av bra kvalitet. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.