Hvordan beregne behovet for vanning

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Tidspunkt for vanning kan bestemmes ut fra måling av jordfuktighet eller ved å føre et vannregnskap. I praksis er føring av vannregnskap den beste måten å få oversikt over vannbehovet. Ved føring av vannregnskap må du kjenne:

  • Jordas kapasitet til å levere vann til plantene (i mm)
  • Fordampinga, målt i mm.
  • Nedbør, målt i mm.
Vann etter NEDBØRSUNDERSKUDD og ikke etter værmeldinga!

 

Jordas evne til å levere vann

De ulike jordartene har varierende evne til å forsyne plantene med vann. Sandjord kan ha rundt 40 mm plantetilgjengelig vann i matjordlaget, mens silt har opp mot 100 mm. Rundt 40 % av dette vannet er lett tilgjengelig for plantene og kan brukes opp før vanning må starte.Tabellen under viser at mengden plantetilgjengelig vann øker med moldinnholdet i jorda.

Eksempel jordart Mengde vann planten kan bruke før den får vannunderskudd
Meget tørkesvak Sandjord 15-20 mm
Tørkesvak Siltig sandjord 25-30 mm
Middels tørkesterk Moldrik lettleire 30-35 mm
Tørkesterk Silt, djup myrjord 40-50 mm

Tabell 1 viser mengden plantetilgjengelig vann i ulike jordarter og hvor mye vann plantene kan bruke før de må vannes.

Disse anbefalingene er lavere enn man ofte ser i litteraturen. De er justert ned noe fordi man i undersøkelser i Troms har sett at rotutviklingen - eller jordvolumet med røtter - er mindre enn hva som ofte er beskrevet i litteraturen og som andre beregninger er basert på. Plantenes rotutvikling er viktig for beregning av vanningsbehov og dette får man kun et forhold til ved å gå ut i åkeren og grave i jorda.

 

Fordamping fra plantene

Hvor mye vann som fordamper fra plantene beregnes ut fra fordamping fra fri vannflate, som multipliseres med en faktor ut fra alder og tetthet i plantebestanden. Disse faktorene leser man ut av tabell 3 (eng) eller tab 4 (potet). Fordamping fra fri vannflate kan man måle sjøl, ved å ha nedgravd et halvt oljefat (med kjent overflate) og måle hvor mye vann en må etterfylle som en følge av fordampingen. Samtidig måles nedbøren slik at man kan korrigere for denne. Målingene av fordamping er gyldig for et relativt stort område, og flere gårdbrukere kan gå sammen om en målestasjon. Forsøksringene har også slike stasjoner som man kan få slike fordampingstall fra.

Har man ikke registreringer fra målestasjoner kan man bruke følgende standardverdier for fordamping fra fri vannflate:

  • Bygevær, høy relativ fuktighet (RH)        1 mm pr dag
  • Overskyet, lett skyet, høy RH                    2 mm pr dag
  • Lett skyet, tørr luft, middelstemperatur  3 mm pr dag
  • Skyfritt, tørr luft, høy temp og vind            4 mm pr dag

I Nord-Norge vil verdiene vanligvis ligge på 2-2,5 mm fordamping pr dag. Det er målt fordamping opp mot 5 mm på en dag i våre områder, men dette er ekstremverdier som vi i praktisk bruk ikke trenger å ta hensyn til.

 

Nedbør

De fleste har erfart at det kan gå regnskurer på nabogården mens det er like tørt hos en sjøl. Det kan være store lokale nedbørsforskjeller. Derfor må hver gårdbruker ha sin egen nedbørsmåler.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.