Behovet for vanning i Nordland, Troms og Finnmark

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Behovet for vanning varierer med jordart, nedbørsforhold og kultur. Skal man drive i noe omfang med potet, grønnsaker eller bær, er det en stor fordel med vanningsanlegg i og med at disse kulturene betaler godt for vannet. Vanning i eng er særlig aktuelt tørre områder som Saltdal og Hattfjelldal i Nordland, i indre deler av Troms, Nord-Troms, og i tørre strøk av Finnmark. Der hvor årsnormalen er under 500 mm og enkeltår har under 400 mm vil vanning være aktuelt. I tillegg er mai og juni blant de tørreste månedene i året i disse områdene.


Fig 1 viser normalnedbør på fire steder i Nord Norge og vannbehovet til potet i tre av sommermånedene.

   

I Troms og Finnmark vil det i potet være behov for å tilføre i gjennomsnitt 30-80 mm vann i løpet av vekstsesongen. Enkelte sesonger vil gi betydelig høyere behov, mens det i andre år ikke er nødvendig å vanne. Vanning i potet er også viktig for kontroll av flatskurv.

I jordbær er rikelig med vanntilgang særlig viktig i perioden fra avsluttet blomstring og fram til høsting. I perioden på høsten når neste års blomsteranlegg dannes, kan det derimot være gunstig med litt tørke.

I gulrot kan det være gunstig med litt tørke i den delen av vekstsesongen når rota strekker seg og dannes. Dette gir bedre rotutvikling. For mye vann i denne perioden kan gi reduserte salgbare avlinger. Andre rotvekster som for eksempel kålrot, bør ha jamn vanntilgang for å unngå oppsprekking av det salgbare produktet.

Før man går til innkjøp av vanningsanlegg, må lønnsomheten beregnes for hvert enkelt gårdsbruk. Dette er forsøksringen behjelpelig med. Utbyttet av vanning er stort i enkeltår, men anlegget skal også betales i årene med rikelig nedbør.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.