Setting

(Oppdatert: 07.02.2017)

  

Radavstand - Setteavstand

Normalt nyttes en radavstand på ca 70 cm og en setteavstand på 30 cm. Det vil da gå med 250 - 300 kg settepotet pr. daa. Dersom det nyttes utstyr med større radavstand enn 70 cm, reduseres setteavstanden slik at det går med 250 - 300 kg settepotet. Der settepotetstørrelsen reduseres nyttes kortere sette/radavstand.

 

Potetsetting. Foto: Kolbjørn Eriksen.

Tabell 3. Antall kg settepotet ved ulik radavstand/setteavstand

Avstand i cm

20 25 30
Radavstand
60 ---- ---- 277
65 ---- 307 257
70 ---- 286 238
75 335 274 ----
80 312 ---- ----
85 291 ---- ----

 

Konklusjon:

  • Velg radavstand etter det utstyr som nyttes og reguler setteavstand slik at det går med 250 - 300 kg settepotet pr daa.
  • Troll: Under gode vekstforhold bør Troll settes med liten setteavstand, gjerne ned mot 20 cm, for å redusere andelen svært store knoller.
  • Mandel: Settepotet av Mandel er betydelig lettere enn de andre potetsortene. Normalt nyttes det ca 200 kg pr. daa.

 

Tildekking

Dersom poteten settes dypt, fører dette til sein oppspiring og lavere avling. Hvis poteten settes dypt og vi får periodevis kaldt og fuktig vær, kan det oppstå betydelige angrep av svartskurv.

Figur 2. Snitt av potetfåre som viser gunstig settedybde og hypping

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.