Settepotet

16.11.2009 (Oppdatert: 07.02.2017)

 

Friske settepoteter

Friske settepoteter er grunnleggende for gode avlinger av høg kvalitet. I dag tar all settepotetproduksjon utgangspunkt i sykdomsfrie meristemkulturer  dvs. det ytterste vekstpunktet på en groespiss skjæres av og dyrkes videre.

Foto: Gustav Karlsen

 

Settepotetstørrelse 

Norsk sertifisert potet omsettes som basis/sertifisert (B1, B2, B3,C) og skal størrelsesmessig være fra 30 - 55 mm. Store settepoteter spirer raskere og sikrere enn små settepotet. Det dannes flere stengler  og flere knoller pr. plante når settepoteten er stor. Små settepotet gir færre, men større knoller. Deling av settepotet fører lett til gjennomsmitte av hele partiet, og frarådes.

 

Forbehandling

Grodde settepoteter gir større avling  med høyere kvalitet enn ugrodde.  Spirehastigheten bedres og dermed oppnås tidligere salgbar avling  med større knoller.  Lysgroing: Høvelig  grotid er 6 - 8 uker ved 10 - 12 °C. Økes temperaturen kan en forvente større effekt, men det er fare for mer stengelråte. Den relative luftfuktighet bør være 80 -  90 %.  Lysintensitet: 50 - 100  lux, dvs. 40 W lysrør med 2 m avstand. God lystilgang er viktig for utviklingen av korte og kraftige groer.

Korte kraftige groer. Foto: Kolbjørn Eriksen

Varmebehandling: En del brukere har praktisert å sette poteten ved 15 - 16 ° C en kort tid før setting.  Groen skal her bryte igjennom  skallet, men uten at det blir utviklet en fullstendig groe. Under gunstige forhold gir varmebehandling bare halve  avlingsøkingen i forhold til lysgroing.  Metoden er også svært usikker fordi groene lett kommer for langt og de er derved utsatt for brekking under setting.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.