Lagring

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Forutsatt at potetene er kommet opp av jorda med minst mulig skade, er det like viktig å sørge for at innlagring foregår uten at potetene påføres skader. Dersom det foretas størrelsesortering med utsortering av settepotet i løpet av lagringssesongen, vil det beste være om dette kan utføres samtidig med innlagring.

Prinsipper for lagring:

  • Opptørking: Sterk ventilasjon i et par døgn dersom potetene er tatt opp under fuktige forhold.
  • Sårheling: Hensikten med forlagring er å gi potetene best mulig vilkår for sårheling. God sårheling er svært viktig for et godt lagringsresultat. Potetene lagres ved ca 12 - 15 ° C i ca 14 dager. Høg relativ fuktighet (85 - 90 %) og god lufting er nødvendig for et vellykket resultat.
  • Nedkjøling: Etter forlagringsperioden skal potetene kjøles ned i små steg slik at en når en ideell og stabil lagringstemperatur på 4 - 5 ° C i desember.
  • Lagring: Ideell luftfuktighet 90 -95 %. Sirkulasjon av luften på lagret reduserer faren for kondens og jevner ut temperaturvariasjonen.
  • Kondisjonering: For å redusere faren for skader under sortering og pakking, skal nedkjølt potet oppvarmes til minst 12 - 15 ° C  et par dager før arbeidet tar til.

Potetlagring. Foto: Kolbjørn Eriksen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.