Krav til jord- og jordkultur

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Generelle krav:

 • Vassjuk jord eller steinrik jord egner seg dårlig.
 • God luftveksling er viktig.
 • Potet har grunt- og lite rotsystem, med optimal rotvekst mellom 15-20 C
 • Krever godt drenert jord med normal kalktilstand < pH 6,5
 • Økt fare for flatskurv ved høgre pH-verdier.

Plass i omløpet:

 • Potet er en god forkultur som forbedrer jordstrukturen.
 • Dyrkes potet sammenhengende på samme skift i mange år, må en være på vakt mot oppsmitting av skadeorganismer.

Jordarbeiding:

 • Målet med all jordarbeiding er å forbedre jordstrukturen
 • Rett tid er viktig. Jorda må ikke være for fuktig når jordarbeidingen tar til.
 • Potet krever dyp og laus jord, men ikke finsmuldra.
 • Overdreven jordarbeiding er uheldig.
 • Dyp pløying fulgt av dyptindkultivator/ S-tindharv med liten tindavstand gir en ideell åker.
 • For å unngå klumpdannelse bør harvedybden økes gradvis.
 • Nye harvetyper med vibrerende tinder roterende i horisontalplanet har vist seg å være godt egnet.
 • På lett jord er det fordelaktig med vårpløying pga. raskere opptørking og oppvarming av jorda.
 • På tyngre jord i innlandsklima er det alltid fordelaktig med høstpløying.
 • Potet har stort behov for vann.
 • Jordarbeiding og setting bør derfor følge tett på hverandre.

Jordpakking og kjørespor:

 • Jordpakking bestemmes av fuktigheten i jorda, maskinenes marktrykk og tyngde.
 • Jord med mye leire pakkes lettere enn grovere jordarter, men sandjord er også utsatt for pakkingsskader.
 • Utnytt traktorens og redskapenes kapasitet maksimalt ved å begrense antall kjøringer og antall kjørespor, bruk tvillingmontasje og reduser lufttrykket i dekka.
 • Bruk smale traktordekk (9 - 11 ")  og stor radavstand for å unngå pakking av kantene på potetfårene og dermed klemskader direkte på de nye knollene.
 • Setting i «parfårer» redusere faren for klemskader, f.eks 70 cm mellom fårene under traktor og 80 cm mellom potetfårene der traktorhjula går.
 • Behold faste kjørespor gjennom hele vekstsesongen. 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.