Ugrasbekjempelse

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Mekanisk

Rotvekster er godt egnet til mekanisk ugrasregulering. Radrensing er mest effektivt mot ugras som spirer i fra frø. For å lykkes best mulig med mekanisk ugrasregulering er det viktig å kjøre til rett tid. Jo tidligere du kjører jo lettere er det å knekke ugraset. Ugras som spirer fra frø bruker ca 14 dager på å spire. Da vil det være riktig å kjøre første gangen. Ofte vil det være nødvendig å gjennomføre flere kjøringer før rotvekstplantene er blitt så store at de kan konkurrere mot ugraset. Mellom plantene i såraden er det vanskelig å ta ugraset. Her vil det kanskje være nødvendig å gå over med ugrashakke.

 

Kjemisk

Aktuelle midler vi har å velge mellom mot ugras i korsblomstrede kulturer er i dag få. Det er derfor viktig at åkeren er mest mulig fri for rotugras det året man skal dyrke rotvekster.
Mot frøugras i kålrot er det ut 2010 kun tillatt brukt Ramrod FL. Preparatet er tillatt brukt av medlemmer i Norsk Landbruksrådgivning på dispensasjon.
Mot rotugras av kurvplantefamilien er det i kålrot tillatt brukt Matrigon. Sprøyt når rotugraset har en god rosett. Er det mye kveke kan det også være aktuelle å sprøyte mot kveke når den har 3-5 blad. Aktuelle midler er 100-140 ml Agil 100 EC eller 400-600 ml Focus Ultra.

Godkjente midler mot ugras endres stadig. For å få oversikt over godkjente midler gå inn på Plantevernguiden.no hvor det er oversikt over godkjente midler innen alle kulturer. 

 

Bildet viser ugras i en kålrotåker. Ved mekanisk ugrasregulering holdes radene relativt fritt for ugras, men området mellom og nært planten har behov for manuell luking. (Foto: Knut Alsaker)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.