Skadedyr

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Kålflue

Kålflue er det skadedyr som har størst betydning i rotvekstproduksjon. Det finnes to varianter av kålflue, liten og stor kålflue. Liten kålflue legger egg i første halvdel av juni, mens stor kålflue legger egg i siste halvdel av juni. Liten kålflue har også en ny generasjon som legger egg i august, men denne generasjonen gjør som regel liten skade.
Fluene legger egg rundt rothalsen på plantene. Eggene klekker og larvene kryper ned i jorda og gjør skade ved å gnage på rothårene eller de går inn i røttene.

 

Bilde viser stor skade på kålrotplante som følge av kålfluelarver.  Larva kan sees inne i rota midt på bilde. (Foto: Knut Alsaker)


Aktuelle tiltak:

 • Forebyggende: Viktig med god plantekultur som sikrer plantene god vekst. Slike planter danner raskere nye røtter og tåler bedre et angrep av kålfluelarvene.
 • Insektsnett: Dekke åkeren med innsektsnett slik at kålflua ikke får mulighet for å legge egg i rothalsen. Det finnes flere ulike produkter på markedet. Viktig at denne legges på før kålflua begynner å fly inn over åkeren. Det er også utviklet kålfluegjerde som settes opp rundt åkeren. Gjerdet hindrer kålflua å fly inn over åkeren. Nettet har en brett på toppen som hindrer kålflua å klatre over gjerdet. Kålflua overvintrer som puppe i jorda hvor det var dyrket rotvekster. Det er derfor viktig med vekstskifte når det brukes insektsnett. Hvis ikke vil kålflua kunne klekke og legge egg under/innenfor duken/nettet.
 • Kjemiske tiltak:Det er i dag ingen midler som er ordinært godkjent mot kålflue. Det er gitt off- label godkjenning på to midler mot kålflue. Får å kunne bruke disse midlene må brukeren skaffe en tilleggsetikett samt undertegne en egenerklæring. Ordningen håndteres av rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning. Ta kontakt med din lokale landbruksrådgiver. Midler som er off-label godkjent er Perfektion og Conserve. Perfektion er godkjent mot kålflue i kålrot og Conserves er godkjent mot kålflue i kålrot og nepe.
  For å få oversikt over hvilke midler som er godkjent følg denne linken: Plantevernguiden.no
  For å få oversikt over hvilke midler som er godkjent off-label følg denne linken: Mattilsynet

  Når et middel er godkjent Off-label betyr det at midlet er tillatt brukt ut over det som står på preparatets ordinære etikett. For å kunne bruke et middel som er godkjent off-label må dyrkeren underskrive et skjema om egenerklæring om ansvarsforhold. Videre mottar dyrkeren en tilleggsetikett som viser hvilke kulturer midlet kan brukes i, dosen som kan brukes og behandlingsfrist. Ta kontakt med den lokale landbruksrådgivningen for å få skjema og tilleggsetikett.
 •  

Kålmøll

Kålmøll er en sommerfugl som legger egg på undersiden av kålbladene fra juni måned. Det er flere generasjoner årlig. De voksne møllene er lett gjenskjennelig og flyr opp fra plantene når de forstyrres. Eggene klekkes etter ca 7 dager og larvene minerer bladene før de etter hvert lever fritt på undersiden hvor de gnager hull i bladene. I førsten klarer ikke larvene og gnage gjennom hele bladet så overhuden blir stående igjen som et hvitaktig gjennomsiktelig vindu. Etter hvert klarer larvene å gnage helt gjennom bladet. Ved store angrep kan larvene nesten snauspise bladene.

Aktuelle tiltak:

 • Forebyggende: Dekk åkeren med fiberduk. Det vil hindre møllen å komme til plantene.
 • Direkte tiltak: Ved store angrep bør åkeren behandles. Behovet må vurderes ut fra kjennskap til årlig opptreden og skade. Ta kontakt med din lokale landbruksrådgiver for og få lokal informasjon. For å finne aktuelle midler følg denne linken: Plantevernguiden.no

Bilde av voksen kålmøll. Kålmøllen kjennes igjen på det karakteristiske mønsteret som blir på ryggen når vingene foldes sammen. (Foto: Knut Alsaker)

Bilde viser larve av kålmøll som gnager på bladet og lager vindusgnag. (Foto: Knut Alsaker)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.