Oppal

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Framdriving av planter skjer oftest ved hjelp av solfangere, plastveksthus eller vekstbenk. I ethvert tilfelle er det en fordel å dekke hus, benk o.l med plast for å stabilisere og heve temperaturen før såing.

Husk å isolere mot kulde fra undergrunnen med 2 cm isopor. Jordlaget som skal tilsåes må være minst 4 cm tykt. Etter såing bør frø dekkes med 1 cm sand, noe som gir jevn fuktighet og følgelig bedre spireforhold.

 

Oppalsmetoder

  • Barrotplanter: Frøet såes med 5 gram pr m2. Plassbehovet er 4-5 m2 for planter til et dekar. Metoden gir rimelige planter.
  • Torvblokkplanter: Det brukes maskin som presser torva sammen til blokker samtidig som frøet såes. Plantene beholder et bedre rotsystem enn ved barrotsmetoden. Plassbehovet under oppal er på om lag 7m2 pr dekar. Det er enkelt å få godt resultat med metoden bl.a. fordi torvmengden blir stor pr plante, noe som reduserer faren for vass og næringsmangel.
  • Pluggplanter: Pluggplanter stiller store krav til både dyrker og til utstyr. Metoden har størst aktualitet for yrkesdyrkere og gartnere som kan drive fram planter ferdig for salg. Brett med 96 eller 160 plugger passer bra.

 

Klima under oppal

  • Temperatur: Ved oppaling i kaldhus har vi liten mulighet til å styre temperaturen. Om det finnes mulighet for tilleggsvarme, bør den spesielt nyttes under spiringsperioden. Lav spiretemperatur fører til sein og ujevn spiring.          

Best temperaturområde for spiring: 18-22oC. Etter spiring: 15-18oC.

Kalde perioder med 4-8oC over flere dager øker faren for stokkløping. For å motvirke dette, må temperaturen heves til minimum 20oC i et døgn. Gjenta temperaturhevingen med 7-10 dagers mellomrom.

  • Lys:Lysforholdene under oppal er viktig. Etter spiring må plantene ha god lystilgang slik at strekningsveksten ikke blir for stor. Det vil kunne gi planter med uheldig rotform.
  • Vanning: Unngå småvanning. Konstant fuktige planter fører til rotbrann.  Gi heller en skikkelig rotbløyte med lengre mellomrom. Sterk uttørking hemmer veksten, og rotsøkingen til naboplanten blir stor. Husk å fukte torva godt før utplanting
  • Herding: Før utplanting må plantene vennes til uteklimaet. De siste 3-4 døgn av oppalet senkes temperaturen gradvis ned til området 5-12oC gjennom utlufting. Er det ikke kjølig, kan plantene stå ute de siste døgnene.

 

Gjødsling

Ved bruk av veksttorv får plantene nok næring den første tida av oppalet. Den siste uka før utplanting strøs det ut 30 gram Kalksalpeter eller Fullgjødsel 12-4-18 mikro pr m2. Plantenes blad må være uten fukt ved strøingen for å unngå sviskader. Vanning like etter utstrøingen sikrer rask gjødselvirkning.

 

Plantevern

Gjennom utlufting senkes luftfuktigheten, og oppblomstring av skadeorganismer hindres. Ved jevn utlufting senkes også plantenes strekningsvekst. Dette gir mer robuste planter.

Om det hvert år brukes ny veksttorv er behovet for kjemiske soppmidler lite.

Før utplanting kan det være aktuelt å behandle plantene mot kålflue. Det er i dag ingen midler som er godkjent til ordinær bruk mot kålflue, men det er 2 midler som er godkjent off-label til kålrot. Det er midlene Conserve og Perfektion. I nepe er midlet Conserve godkjent off-label. For å få oversikt over hvilke midler som er godkjent følg denne linken: Plantevernguiden.no

For å få oversikt over hvilke midler som er godkjent off-label følg denne linken: Mattilsynet

Når et middel er godkjent Off-label betyr det at midlet er tillatt brukt ut over det som står på preparatets ordinære etikett. For å kunne bruke et middel som er godkjent off-label må dyrkeren underskrive et skjema om egenerklæring om ansvarsforhold. Videre mottar dyrkeren en tilleggsetikett som viser hvilke kulturer midlet kan brukes i, dosen som kan brukes og behandlingsfrist. Ta kontakt med den lokale landbruksrådgivningen for å få skjema og tilleggsetikett.

 

Planting

Såfrø har fra år til annet ulik spirekraft og spireevne, samtidig varierer spireforholdene i kaldhus mye. For å få nok planter er det nødvendig å beregne et tillegg på ca 20 % i forhold til plantebehovet ved utplanting.
Plantene er høvelig store når de har fått 2-4 varige blad. Større planter er vanskeligere å plante ut maskinelt. Unge planter etablerer seg også raskere enn eldre etter utplanting.

Tabell 1. Plantetall pr dekar ved ulik rad og planteavstand

Radavstand

Planteavstand i raden
40 cm 50 cm
65 cm 3900 3100
70 cm 3600 2900
75 cm 3300 2700
80 cm 3000 2500

 

Direktesåing

Frø av rotvekster bør såes omkring 2 cm dypt. Ved bruk av beiset frø, vil forbruket ligge mellom 100 og 200 gram pr. dekar, avhengig av hvordan såmaskin man har.

      

Ettfrøsåmaskin 10 cm frøavstand Flerfrøsåmaskin tynn såing
Gram frø pr daa. 100-150 150-200

  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.