Lagring

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Rotvekster lagres best ved 0oC og med 95 % relativ luftfuktighet. Ledige rom i driftsbygning eller kjeller er rimelig lagerplass. Om nødvendig kan det isoleres med høy, halm eller mineralullmatter.

Lagring i kule ute er også en rimelig og bra sikker metode. Høvelig kulebredde er 3,5 meter. Kula dekkes med løsmateriale, f.eks. halm eller det brukes silomatter. Over isolasjonen legges plastduk. Som ventilasjon brukes en trelur med enden ut i friluft langs toppen, eller en spalte i plastdekket. Langs marka legges det ventiler med 4-5 meters mellomrom, eller plasten kan rulles opp ved behov.

Plasttrekkinga av en slik kule bør ikke skje før rotlageret har nådd ned til en temperatur på 3-4oC. Er utetemperaturen over 0oC, må ventilasjonen stå åpen. For å holde kontroll med temperaturen er man avhengig av å måle temperaturen. Det finnes temperaturmålere for å måle temperaturen i kålrota og temperaturen i kula.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.