Jord og gjødsling

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Jord

Kålrot trives best på tyngre jord med god vanntilgang, men kan dyrkes på alle jordarter. Nepe setter mindre krav til jorda og klarer seg brukbart på alle jordarter. Rotvekstene krever jord som er godt drenert og i god hevd med pH omkring 6.

 

Gjødsling

Gjødselkrav i kg/dekar for nepe og kålrot ved avlingsnivå 700 FEm pr dekar rotavling

Art

AvlingFEm/daa Gjødselnorm i kg/daa Tillegg/reduksjon i kg/daa pr 100 kg reduksjon i tørrstoffavling
N P K N P K
Nepe, kålrot 700 17(15-20) 3(2,5-4) 15(14-20) 3 0,4 3


Kålrot og nepe kan på grunn av sin lange veksttid utnytte godt store mengder husdyrgjødsel, mengder inntil 6-7 tonn blautgjødsel. Ved bruk av husdyrgjødsel er det viktig å se hele gården samlet. Husdyrgjødsel er en viktig ressurs og må brukes optimalt. Det er derfor viktig å bruke husdyrgjødsel over hele eiendommen. På den måten har den størst verdi og er mest gunstig for miljøet. Resten av plantenes behov kan dekkes opp med ulike typer billigere gjødsel.
For rotvekstene sin del kan det være aktuelt å dekke fosfor og eventuelt kaliumbehovet til plantene og så supplere med nitrogengjødsel i tillegg. Der det er påvist smitte av klumprot, må bruk av husdyrgjødsel vurderes nøye ut fra smittefaren. Klumprot kan smitte fra husdyrgjødsel hvis det er fôret med rotvekster som har klumprotsmitte, da det kan komme kålrot rester i gjødsla.

 

Bor

Som nevnt krever rotvekster høy pH for å gi god avling. Noen mikronæringsstoffer, deriblant bor bindes så sterkt i jorda under slike forhold at mangel oppstår. Det vil gi vattersott.
Ved bruk av borholdig kalksalpeter i tillegg til husdyrgjødsel eller 1-1,5 kg boraks pr daa ved bruk av bare mineralgjødsel, kan mangel avverges.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.