Krav til dyrkingssted

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Jord og jordarbeiding

Godt drenert mineraljord er den beste jorda til korn, men det går an å få godt resultat på de fleste jordarter. Myrjord er imidlertid ikke velegnet til korndyrking og kan gi mye halm og sein og ujevn modning. Jorda må ha god struktur. Bygg er ømtålig for strukturskade og jordpakking. Det anbefales en pH i jord til dyrking av korn på omkring 6,0.

Pløying anbefales til korn. Høstpløying kan vurderes på jord som ikke er utsatt for erosjon i løpet av vinteren. Siltig jord bør vurderes og vårpløyes. En slik praksis kan gi mulighet for tidligere jordarbeiding om våren og dermed tidlig såing. Såing like etter harving er svært viktig i ugrasreguleringen. Det er en fordel med vekstskifte og eng er en god forkultur. Ensidig dyrking kan gi problem med rotugras som kveke.

 

Klima

Alle vekster som skal nå fram til et visst utviklingsnivå har krav til varmesum. Varmesum for teoretisk veksttid (periode med middeltemperatur per døgn over 6° C) er sum av middeltemperaturen for hvert døgn i veksttida, og den oppgis i døgngrader, d°. En kan regne med at de tidligste byggsorten som det er tilgjengelig frø av i dag, trenger omkring 1200 døgngrader for å bli gulmoden (dvs. 100 dager med middeltemperatur på 12°C).Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.