Økologisk plantevern

(Oppdatert: 07.02.2017)

 

Generelt

I økologisk produksjon er forebyggende tiltak som skal hindre angrep av skadegjørere svært sentralt. De største utfordringer i grovfôrdyrkinga vil være ugraset. God agronomi gir et godt grunnlag. I økologisk dyrking har en mye kortere tid til ugrasregulering enn i konvensjonell drift der en kan ta i bruk plantevernmiddel. Det er derfor svært viktig å følge med på utviklingen av ugraset.

 

Vassarve

Vassarve er ofte et brysomt ugras dersom såklar åker blir liggende et par dager før såing, får vassarvefrøet tid til å utvikle seg. Derfor vil et viktig tiltak mot vassarve være å harve like før såing. Dersom det blir mye vassarve i gjenlegget må det som regel pusses av.

 

Høymole

Høymole kan være en utfordring også i økologisk grovfôrdyrking selv om den trives best på næringsrik jord. Det finnes flere tiltak, og det er viktig at det gjennomføres tiltak hvert år og helst kombinasjon av forebyggende og direkte tiltak. Forebyggende tiltak er å redusere spredning ved å fjerne "frøplantasjer" langs fjøsvegger og åkerkanter, god ensilering og høsting av ikke modne frøstengler. Direkte tiltak er å fjerne høymoleplanter i rotlausveka med høymolestikke. Enkelte strør salt eller heller saltlake på bladrosetten. Tidlig beiteslipp av sau kan være med å holde høymolebestanden i sjakk. Avpussing av beite er et annet tiltak.

Ved pløying av høymolerik eng er det viktig med god kvalitet på pløyinga og at plogfårene blir snudd slik at høymoleplantene står på hodet. Det er bare de øverste ca. 5 cm av høymolerota som har evne til å sette rotskudd og det er derfor viktig å få denne delen godt skjult ved pløying. Deretter gjennomføres slodding og en grunn harving slik at høymolerøttene blir liggende i ro.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.